KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ I ŚRODOWISKA

Godło Polski
KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

O KATEDRZE

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska działa przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jesteśmy 16-osobowym zespołem ekonomistów, geografów, urbanistów i przyrodników. Specjalizujemy się w problematyce:

  • rozwoju gospodarczego i przestrzennego miast i regionów,
  • polityki rozwoju jednostek terytorialnych,
  • rozwoju zrównoważonego,
  • systemów społeczno-ekologicznych,
  • terytorialnych systemów produkcyjnych.

Prowadzimy zajęcia dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Gospodarka przestrzenna, EkoMiasto oraz Inwestycje i nieruchomości.

Realizujemy projekty naukowe i praktyczne. W kraju i poza jego granicami współpracujemy z innymi ośrodkami naukowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami w zakresie badań, edukacji i doradztwa.

Przy naszej Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, jedno z najaktywniejszych kół naukowych na uczelni, nagradzane za działalność na rzecz Łodzi.