POLREG 2022, II POLSKA KONFERENCJA BADAŃ MIEJSKICH I REGIONALNYCH, Terytorium: Przemiany – Dylematy – Wyzwania, Łódź 23-25.10.2022 r.

 

ZAPROSZENIE

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska działająca przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na POLREG 2022, czyli II odsłonę Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, która odbędzie się w Łodzi w dniach 23-25.10.2022 r. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej.

dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska
Koordynator POLREG 2022
Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego

 

IDEA POLREG

Ludzie zgromadzeni na konferencji

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji na rzecz generowania nowych pomysłów dla badań miejskich i regionalnych. Jest to wyzwanie, które nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat przyszłości badań miejskich i regionalnych w Polsce.

 

POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. każdego roku organizowana przez kolejnego z Inicjatorów. Głównym celem POLREG jest integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, architektury i urbanistyki, nauk o zarządzaniu i jakości, ochrony środowiska, socjologii), co w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się jako konieczność.

 

POLREG jest formułą otwartą na współpracę z innymi uczelniami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi zainteresowanymi uczestnictwem w Konferencji  i w działaniach integrujących osoby zainteresowane badaniami miejskimi i regionalnymi.

Ludzie zgromadzeni na konferencji

IDEA PRZEWODNIA

Ideą przewodnią POLREG 2022 jest terytorium i dylematy jego rozwoju. Terytorialne spojrzenie na procesy rozwoju zyskuje na znaczeniu, tak w teorii jak i w praktyce. Potwierdzeniem tego są między innymi silna orientacja na budowanie spójności terytorialnej, rosnące znaczenie kapitałów terytorialnych czy nowe podejścia do planowania i zarzadzania układami terytorialnymi.

W tym kontekście celem POLREG 2022 jest pogłębienie dyskusji na temat terytorialnych przemian, uwarunkowań i wyzwań w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Przedmiotem dyskusji będą między innymi terytorialne mechanizmy rozwoju, spójność i kapitały terytorialne, budowanie odporności układów terytorialnych. POLREG 2022 będzie także okazją do dyskusji na temat wyzwań związanych z zintegrowanym planowaniem, wzmacnianiem mechanizmów governance oraz budowaniem place based policy.

TEMATY PRZEWODNIE

POLREG kontynuuje dotychczasowy dorobek konferencji naukowych organizowanych przez poszczególne ośrodki akademickie – Inicjatorów – m.in. konferencji ustrońskiej, konferencji KATO, konferencji łódzkiej, konferencji milickiej.

Konferencja POLREG 2022 ma formułę sesji dyskusyjnych. Każda sesja rozpoczyna się krótkimi (około 7-minutowymi) wystąpieniami-prezentacjami, które stanowią podstawę do dalszej dyskusji w gronie uczestników sesji.

Tematy przewodnie sesji dyskusyjnych POLREG 2022 obejmują następujące zagadnienia:

 • T01 Terytorializacja procesów rozwoju
 • T02 Kultura i dziedzictwo jako kapitał terytorialny
 • T03 Przemiany gospodarcze miast i regionów
 • T04 Zielony Ład i terytorialnie zorientowana sprawiedliwa transformacja
 • T05 Terytorialne podejście do przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • T06 Zrównoważona mobilność
 • T07 Foresight terytorialny
 • T08 Wyzwania place based policy
 • T09 Rynek nieruchomości

PROGRAM

Panorama miasta Łodzi

Program ramowy: Dokładny program POLREG 2022
zostanie ogłoszony w późniejszym terminie

 

23 października 2022 r. (niedziela)
16:00 – 18:00 – Rejestracja
18:00 – 20:00 – „Kick-off” Meeting

 

24 października 2022 r. (poniedziałek)
09:00 – 09:30 – Rejestracja
09:30 – 10:00 – Otwarcie Konferencji
10:00 – 11:30 – Sesja dyskusyjna I
11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa I – networking
12:00 – 13:30 – Sesja dyskusyjna II
13:30 – 14:30 – Lunch
14:30 – 16:30 – Sesja dyskusyjna III
16:30 – 17:30 – Przerwa kawowa II – networking
18:00 – 22:00 – Kolacja

 

25 października 2022 r. (wtorek)
09:30 – 11:00 – Sesja dyskusyjna IV
11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 – Sesja dyskusyjna V
13:00 – 13:30 – Podsumowanie Konferencji
13:30 – 14:30 – Lunch

Panorama miasta Łodzi

FORUM PROGRAMOWE

Forum Programowe POLREG 2022 (w kolejności alfabetycznej nazwisk):

 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab., prof. UE Małgorzata Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab., prof. UE Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab., prof. UW Wojciech Dziemianowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab., prof. UMK Elżbieta Grzelak-Kostulska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab., prof. UJ Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab., prof. UŚ Robert Krzysztofik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab., prof. UŁ Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab., prof. UE Katarzyna Miszczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
 • dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab., prof. UE Dorota Rynio, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab., prof. UO Edyta Szafranek, Uniwersytet Opolski
 • dr hab., prof. UE Alicja Zakrzewska-Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PARTNER STRATEGICZNY

Partner Strategiczny POLREG 2022:

 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk
  prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN

PARTNERZY

Partnerzy POLREG (w kolejności alfabetycznej nazw uczelni):

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich
  prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
  dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
  dr hab., prof. UMK Elżbieta Grzelak-Kostulska
 • Uniwersytet Opolski
  Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego
  dr hab., prof. UO Edyta Szafranek
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  dr hab., prof. UŚ Robert Krzysztofik
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Teorii Ekonomii
  dr Eliza Farelnik
 • Uniwersytet Warszawski
  Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
  dr hab., prof. UW Agnieszka Olechnicka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
  dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak

PATRONI HONOROWI

Patroni Honorowi POLREG 2022:

 • Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
  prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN
 • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
  prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

FORMY UCZESTNICTWA

Panorama miasta Łodzi
 • 250 zł:
  Uczestnictwo
   
 • 430 zł:
  Uczestnictwo z wyżywieniem
   
 • 540 zł:
  Uczestnictwo z wyżywieniem i uroczystą kolacją
   
 • 710 zł:
  Uczestnictwo z wyżywieniem, uroczystą kolacją i noclegiem w pokoju 2-osobowym na 1 noc
   
 • 850 zł:
  Uczestnictwo z wyżywieniem, uroczystą kolacją i noclegiem w pokoju 2-osobowym na 2 noce
   
 • 790 zł:
  Uczestnictwo z wyżywieniem, uroczystą kolacją i noclegiem w pokoju 1-osobowym na 1 noc
   
 • 1020 zł:
  Uczestnictwo z wyżywieniem, uroczystą kolacją i noclegiem w pokoju 1-osobowym na 2 noce
Panorama miasta Łodzi

REJESTRACJA

Etapy rejestracji na POLREG 2022:

 • 15.07.2022 r. (termin przedłużony do 22.07.2022 r.): Wypełnij Formularz zgłoszenia uczestnictwa w POLREG 2022,
 • 30.07.2022 r. (termin przedłużony do 07.08.2022 r.): Poczekaj na potwierdzenie uczestnictwa w POLREG 2022 od Sekretariatu,
 • 09.09.2022 r.: Dokonaj opłaty za uczestnictwo w POLREG 2022 zgodnie z instrukcją od Sekretariatu.

LOKALIZACJA & NOCLEGI

POLREG 2022 odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, które zlokalizowane jest w Łodzi przy ulicy doktora Stefana Kopcińskiego 16/18.

Dla uczestników POLREG 2022, którzy wybiorą odpowiednią formę uczestnictwa i dokonają stosownej opłaty, organizatorzy zapewniają nocleg w dniach 23-25.10.2022 r. w ww. obiekcie.

Budynek ze szklaną elewacją

Pokój hotelowy

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

 • Sekretariat Konferencji
  dr Ewa Lechowska
  E-mail: polreg.lodz2022@uni.lodz.pl
  Telefon: 503 368 568‬

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności