Sobota, 23 lutego 2019, tydzień parzysty (08)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

MGR WIKTOR WRÓBLEWSKI

tytuł zawodowy: magister inżynier architekt
stanowsko: asystent

pokój: B304
konsultacje w sem. zimowtym 2018/19:

 • piątki: godz. 1545-1615 (12, 19, 26 października i 2 listopada 2018).

telefon: +48 42 635 53 24
e-mail: wiktor.wroblewski@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • Struktury miejskie w podejściu morfologicznym - identyfikacja, analiza, możliwości przekształceń
 • Krajobraz miasta w podejściu semiotycznym - czytanie formy urbanistycznej i archichtktonicznej miasta 
 • Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni - przejście od konsumpcji do kreacji przestrzeni miejskiej
 • Zastosowanie analiz wielokryterialnych w GIS - narzędzia współczesnej urbanistyki
Prowadzone przedmioty:
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Planowanie przestrzenne
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • GIS w procesach urbanizacji
 • GIS w nieruchomościach
 • Architektonika i estetyka miasta
Przebieg kariery naukowej:
 • studia doktoranckie (III stopnia) w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
 • podyplomowe studium Prawa Jednostek Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 • studia jednolite magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Udział w organizacjach:
 • członek oddziału łodzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Hobby:
 • flânerie,
 • żeglarstwo.

Artykuły naukowe:

 • Wiktor Wróblewski: Wykorzystanie narzędzi Nowego Urbanizmu w procesie powrotu Łodzi do centrum / The Use of the New Urbanism Tools in the Process of Returning to the Centre. Case Study of Lodz [w] Studia KPZK nr 168, PAN KPZK, Warszawa 2016, ISSN: 0079-3493

 • Wiktor Wróblewski: Transekt urbanistyczny w dydaktyce Gospodarki Przestrzennej [w] Projektowanie urbanistyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Jan Maciej Chmielewski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-7814-588-2

 • Jakub Zasina, Wiktor Wróblewski: Piesza dostępność udogodnień a struktura przestrzenna starzejącego się miasta, [w] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 21, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2016, s. 165-176., ISSN: 1897-7480

 • Wiktor Wróblewski: Urban voids as communication gaps [w] Envisioning Architecture: Image, Perception and Communication of Heritage, Anetta Kępczyńska-Wlczak (red.), Publisher Lodz University of Technology, Łódź 2015 ss. 466-474., ISBN 978-83-7283-681-6

 • Wiktor Wróblewski: Temporary Land Use and Quality of Landscape in Post-Industrial Cities in Transformation [w] Landscape Transformations, Czech Technical University in Prague, Praga 2015 ISBN 978-80-01-05676-9

 • Wiktor Wróblewski: On evoking a demand for temporary productive urban landscape. A proposal of scenario for Lodz, Poland [w] AESOP 2014 Full papiers (proceedings), AESOP Utrecht 2014.

 • Wiktor Wróblewski: Urbanizm krajobrazowy, czyli co po kolei i po fabrykach? [w] pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje, SKN Spatium Łódź 2012, ISBN 978-83-913754-8-8.

 • Wiktor Wróblewski, Jakub Zasina: Charakterystyka i ocena koncepcji programowo-przestrzennych wykonanych w ramach warsztatów „pO KOLEI czas na Łódź!”, [w] pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje, SKN Spatium Łódź 2012, ISBN 978-83-913754-8-8

 • Wiktor Wróblewski: Słownik terminów urbanistycznych [w] Poradnik dla uczestników Warsztatów „pO KOLEI. Czas na Łódź! SKN Spatium Łódź 2012 ISBN: 978-83-913754-6-4

Artykuły popularno-naukowe:
 • Wiktor Wróblewski: Metody komunikacji społecznej w polityce przestrzennej miasta [w] KWARTAŁ 17 (01/2013) SKN Spatium, Łódź, czerwiec 2013 ISSN: 2082-8675 

 • Ewa M. Boryczka, Mariusz E. Sokołowicz, Wiktor Wróblewski: Po warsztatach, czyli co po kolei? [w] KWARTAŁ 16 (03/2012) SKN Spatium, Łódź, grudzień 2012 ISSN: 2082-8675 

Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź