Sobota, 18 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

MGR PIOTR RZEŃCA

tytuł zawodowy: magister
stanowsko: asystent

Konsultacje 2017/2018:

najbliższy termin: środa (11.07.2018 r.), godz. 16.15-17.15

SALA T203

e-mail: piotr.rzenca@uni.lodz.pl; piotr.rzenca@gmail.com

Obszary badawcze:
 • procesy tematyzacja przestrzeni
 • czynniki rozwoju miast, urbanizacja, metropolizacja
 • rewitalizacja miast
 • hybrydyzacja przestrzeni poprzemysłowych
 • geografia udogodnień miejskich
 • systemy informacji przestrzennej
Prowadzone przedmioty:
 • Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej
 • Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym
 • Innowacyjna gospodarka turystyczna
 • Planowanie rozwoju miast
 • Rynek nieruchomości turystycznych
 • Geografia ekonomiczna
 • Tematyzacja przestrzeni
 • Ćwiczenia terenowe (Rozwój przestrzenny Łodzi)
 

Pełnione funkcje:

 • .
Przebieg kariery naukowej:
 • .
Staże i szkolenia:
 • Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej, Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią (Warszawa, październik 2016 r.)
 • Новосибирский государственный университет (Novosibirsk State University), Nowosybirsk, Rosja, Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań 
i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050)
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina. Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań 
i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050)
Nagrody i wyróżnienia:
 • Zespołowa Nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za prace Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej - Tom I, Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej - Tom II (2011).
Udział w organizacjach:
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne
Hobby:
 • wędrówki górskie
 • biegi na orientacje, questing, geocaching
 • fotografia krajobrazowa

Książki

• Miasto jako system ekologiczny [w:] A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#środowisko. Zrównoważony, innowacyjny i partycypacyjny rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
• Tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
• Możliwości turystycznego wykorzystania terenów powojskowych w rozwoju lokalnym, [w:] Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju, S. Sirko, M. Trybull-Piotrowska (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013
• Przyrodnicze uwarunkowania integracji systemu przyrodniczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Suliborski A., Przygodzki Z. (red.), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010.
• Miasta i miasteczka, [w:] Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, A. Stasiak (red.), PWE, Warszawa 2009.
• Baśnie i legendy, [w:] Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, A. Stasiak (red.), PWE, Warszawa 2009.
• Województwo Łódzkie. Przewodnik turystyczny, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2007.

Artykuły naukowe:

 • • Możliwości implementacji idei tematyzacji przestrzeni do nowej polityki miejskiej, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2016.

Territorial Partnerships and the development of regional tourism cluster in Poland of Regional Tourism Organisations in Poland  [w:] Local production systems and regional development – Novosibirsk-Sofia-Lodz-Banska Bystrica-Ternopil, 2015.

 • Themed facilities in Poland as a response to the economic crisis at the beginning of the 21st century [in:] Local production systems and regional development – Novosibirsk-Sofia-Lodz-Banska Bystrica-Ternopil, 2014.
 • Parki tematyczne jako czynnik rozwoju gospodarki. Identyfikacja zjawiska, [w:] Problemy rozwoju gospodarczego, red. nauk. Sobczak E., Raszkowski A., Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Turystyka społeczna a samorządy gmin województwa łódzkiego, [w:] Turystyka społeczna w regionie łódzkim, A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2010.
 
Artykuły popularno-naukowe:
 • Orienteering – turystyka zorientowana na przestrzeń. Specyfika, rozwój, przemiany, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015.
 • FOLPSEC: Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich - Ukraina, Rosja) 7. Program Ramowy Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego.
 • Procesy integracji i dezintegracji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (ID projektu: N N114 051335), w okresie 2008.10.21 - 2010.10.20
 • .
Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź