Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

MGR PAWEŁ MATYSIAK

tytuł zawodowy: magister
stanowsko: asystent

pokój: B307
Konsultacje: środy w godz. 16:45-18:15 (online, wykorzystując MS Teams). Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić drogą mailową, najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje.

telefon: +48 42 635 53 25
e-mail: pawel.matysiak@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • Polityka monetarna, wahania koniunktury gospodarczej, zmiany w krajowych strukturach produkcji
Prowadzone przedmioty:
 • Ekonomia
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Polityka regionalna
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania regionem
 • Innowacyjne modele rozwoju miasta i regionu
 • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania miastem
 • Teoria i praktyczne zastosowanie instrumentów pochodnych
 • Wahania koniunktury gospodarczej a rentowność inwestycji
 • Wprowadzenie euro a kwestia długu i bezpieczeństwo rynków finansowych

Przedmioty prowadzone we wcześniejszych latach:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy makro- i mikroekonomii
 • Finansowanie rozwoju miast
 • Polityka miejska
 • Teoria portfela inwestycyjnego
 • Ekonomia kultury i sektory kreatywne

Książki i redkacje:

 • Zbiór zagadnień do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, XXX Edycja, Blok Makroekonomia, dr hab. Leszek Kucharski (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź, 2016 – rozdziały 3, 11, 12, 13, 14.
 • Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej stosowane przez Europejski Bank Centralny, w: Gruszewska, E. (red.), Karpińska, K. (red.), Protasiewicz, A. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Białystok, 2018, str. 88-99.

Artykuły naukowe

 • Pomoc finansowa dla krajów strefy euro podjęta w reakcji na kryzys zadłużenia, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1(46), 2017, str. 45-60.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź