Poniedziałek, 2 sierpnia 2021, tydzień nieparzysty (31)
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

MGR MAGDALENA BIERNACKA

tytuł zawodowy: magister
stanowsko: asystent

pokój: A403

Konsultacje: Środa, godz. 12.00-13.30 (online, wykorzystując MS Teams). Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić drogą mailową, najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje.

telefon: +48 42 635 55 63
e-mail: magdalena.biernacka@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • ekonomia ekologiczna
 • zrównoważony rozwój miast
 • usługi ekosystemów
 • ochrona środowiska
 • ekologia człowieka
Przebieg kariery naukowej:
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2016 - rozpoczęcie studiów stacjonarnych III stopnia na kierunku Ekonomia
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2013-2016 - studia stacjonarne II stopnia na kierunku Ekobiznes
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 2013-2015 - studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biologia, spec. środowiskowa (Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze)
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2010-2013 - studia stacjonarne I stopnia na kierunku Ekonomia spec. ekobiznes
Udział w organizacjach:
 • Członkostwo w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego
Hobby:
 • ogrodnictwo miejskie
 • rozwój osobisty
 • urządzanie wnętrz

Artykuły naukowe:

 • Biernacka, M., Kronenberg, J., Łaszkiewicz, E., 2020. An integrated system of monitoring the availability, accessibility and attractiveness of urban parks and green squares. Applied Geography 116, 102152. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102152
 • Biernacka, M., 2020. Przegląd i ocena wybranych wskaźników dostępności i atrakcyjności miejskich terenów zieleni. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(347)/2020. DOI 10.18778/0208-6018.347.04
 • Biernacka, M., & Kronenberg, J., 2019. Urban green space availability, accessibility and attractiveness, and the delivery of ecosystem services. Cities and the Environment (CATE), 12. article 5
 • Biernacka, M., & Kronenberg, J., 2018. Classification of institutional barriers affecting the availability, accessibility and attractiveness of urban green spaces. Urban Forestry and Urban Greening, 36, 22–33. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.09.007
 • Kronenberg, J., Haase, A., Łaszkiewicz, E., Antal, A., Baravikova, A., Biernacka, M., Dushkova, D., Filčák, R., Haase, D., Ignatieva, M., Khmara, Y., Nită, M.R., Onose, D.A., 2020. Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities. Cities 106, 102862. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102862 (współautor)

Projekt naukowy: Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions - system solutions to wicked problems (ENABLE)

Międzynarodowy projekt realizowany na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, rozpoczął się w 2017 roku. Polską częścią projektu kieruje Pan dr hab. Jakub Kronenberg z UŁ we współpracy z Panią dr Kingą Krauze z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii (ERCE). Projekty łączy w sobie tematy związane z: zielono-błękitną infrastrukturą w mieście, usługami ekosystemów, sprawiedliwością środowiskową, a także czynnikami wpływającymi na dostęp i jakość terenów zieleni w miastach.

Projekt naukowy: Clearing House

Międzynarodowy (europejsko-chiński) projekt badawczy CLEARING HOUSE otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 821242. Koordynatorem polskiej części projektu na UŁ jest dr hab. Jakub Kronenberg. Link do strony projektu: http://clearinghouseproject.eu/

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź