Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR JAKUB ZASINA

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

pokój: B308

konsultacje w sesji poprawkowej: 09 i 16 września 09:30-10:30 poprzez MS Teams
chęć udziału w konsultacjach proszę zgłaszać drogą mailową najpóźniej dzień przed

e-mail: jakub.zasina@uni.lodz.pl

google scholar: link
research gate: link
academia: link
scopus: link
publons: link
orcid: link
linkedin: link

Obszary badawcze:
 • Studia miejskie (Urban Studies),
 • Geografia miast (Urban Geography),
 • Geografia ekonomiczna (Economic Geography),
 • Studia nad dziedzictwem kulturowym (Heritage Studies),
 • Projektowanie urbanistyczne (Urban Design).

Tematy badacze:
 • Studentyfikacja (Studentification),
 • Urban Change & Urban Restructuring.
Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2021/2022:
 • Cities Today: Phenomena and Challenges,
 • Ekonomika miast i regionów,
 • Ekonomika miasta,
 • Krajobraz miasta,
 • Laboratorium miasta E-S,
 • Podstawy urbanistyki,
 • Projektowanie urbanistyczne,
 • Seminarium licencjackie,
 • Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta,
 • Współczesne trendy i idee rozwoju przestrzennego miast.
Przedmioty prowadzone we wcześniejszych latach akademickich:
 • Ćwiczenia terenowe,
 • Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miast,
 • Gospodarka miejska,
 • Laboratorium miasta. Badania miejskie w praktyce,
 • Miasto na warsztacie. Podstawy badań miejskich,
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania regionem,
 • Polityka rozwoju lokalnego,
 • Rewitalizacja miast.
Pełnione funkcje:
Przebieg kariery naukowej:
Staże naukowe:
 • 2017:
  Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino & Università degli Studi di Torino, Turyn, Włochy
  Visiting Researcher w ramach programu Erasmus+.
 • 2014:
  Новосибирский государственный университет (Novosibirsk State University), Nowosybirsk, Rosja
  Staż w ramach projektu pt. "FOLPSEC: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis - Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej ds. Badań 
i Rozwoju (FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050).
Szkolenia:
 • 2018:
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
  Workshop with prof. Peter Nijkamp "Current Research on Economic and Urban Geography"
 • 2017:
  University of Pennsylvania, Filadelfia, USA (poprzez platformę Coursera)
  Kurs internetowy pt. "Designing Cities".
 • 2013:
  Universidad San Pablo-CEU, Madryt, Hiszpania
  Szkoła letnia pt. "European Urban Summer School 2013: Strategies for the post-speculative city".
 • 2012:
  Politecnico di Torino, Turyn, Włochy
  Szkoła letnia pt. "IZMO Summer School 2012: Designing the Semi-public Space".
 • 2009:
  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Łódź, Polska
  Szkolenie społecznych opiekunów zabytków pt. "Letnia szkoła opieki nad zabytkami” ukończone zdobyciem uprawnień społecznego opiekuna zabytków w myśl Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 z dnia 23 VII 2003 r.
Nagrody i wyróżnienia:
 • 2020:
  Pierwsza nagroda w konkursie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią za rozprawę pt. Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu.
 • 2018:
  Najlepszy Wykładowca Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ według plebiscytu studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
 • 2014:
  Wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za pracę pt. Gdy przypadek staje się regułą. Wariantowanie przekształceń elewacji zabytkowego modernistycznego osiedla ZUS w Łodzi z wykorzystaniem modelowania proceduralnego i badań sondażowych.
 • 2014:
  Wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich o. Łódź na na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za pracę pt. Gdy przypadek staje się regułą. Wariantowanie przekształceń elewacji zabytkowego modernistycznego osiedla ZUS w Łodzi z wykorzystaniem modelowania proceduralnego i badań sondażowych.
 • 2013:
  Stypednium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego.
 • 2012:
  Laureat projektu "Lodz 30 under 30".
 • 2012:
  Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Udział w organizacjach:
 • od 2018:
  European Regional Science Association Sekcja Polska, 
 • od 2014:
  Urban Economics Association,
 • 2009-2013:
  Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM (w latach 2010-2012 Przewodniczący).
Hobby:
 • piesze zwiedzanie miast,
 • fotografia miejska,
 • międzywojenny modernizm,
 • grafika użytkowa i typografia.

Rozdziały w książkach:

Artykuły w czasopismach naukowych: 

Artykuły popularno-naukowe:

Konferencje międzynarodowe: 

 • Zasina J., Nowakowska A., The Student City Lost? The Rhythms of Lodz as Consumption-Oriented Student City in the Lens of COVID-19 Pandemic, RSA Global e-Festival “Regions in Recovery”, 10.06.2021 (online).
 • Zasina J., Three-Dimensional Approach to Comparative Analysis of University Students Consumption in Cities. Evidence from Lodz and Turin, 7th Central European Conference in Regional Science, Sopron, Węgry, 11.10.2019.
 • Zasina J., Nowakowska A., University students’ expenditures in transformation of post-industrial cities. Evidence from Lodz and Turin, 58th ERSA Congress “Places for People: Innovative, Inclusive and Liveable Regions”, Cork, Irlandia, 30.08.2018.
 • Zasina J., Santangelo M., Understanding the complexities of studentscapes in the post-industrial cities. Evidence from Lodz and Turin, AESOP 2018 Congress “Making Space for Hope”, Göteborg, Szwecja, 13.07.2018.
 • Zasina J., Spatio-consumer Behaviours of Students and The Development of Post-Industrial Cities. A Research Framework, 6th Central European Conference in Regional Science "Engines of Urban and Regional Development", Bańska Bystrzyca, Słowacja, 21.09.2017. 
 • Zasina J., Studentified Cities? Geographies of Higher Education in Poland, 56th ERSA Congress „Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?”, Wiedeń, Austria, 24.08.2016.
 • Zasina J., The Instagram Image of The City, EURA Conference „City lights. Cities and citizens within/beyond/notwithstanding the crisis”, Turyn, Włochy, 17.06.2016.
 • Zasina J., Studentification. The Massification of Higher Education and Its Impacts 
on Cities, „Economy Today” Conference, Łódź, Polska, 11.03.2016.
 • Zasina J., Lodz. A story of growth, decline, and... rebirth?, „Economy Today” Conference, Łódź, Polska, 10.03.2016.
 • Zasina J., Households Emergence and Urbanisation Patterns in Poland, International City Regeneration Congress "Re-City", Tampere, Finlandia, 04.09.2015.
 • Zasina J., Household as a key actor of urban transformations. Towards better explanations in urban economics, „Economy Today” Conference, Łódź, Polska, 13.03.2015.
 • Zasina J., Re-use of post-industrial heritage sites. Experiences of Russian cities from Lodz perspective, FOLPSEC Closing Conference, Rzeszów, Polska, 17.11.2014.
 • Zasina J., Procedural facade scenarios as a tool for modernism heritage protection. Case study of ZUS housing estate in Lodz, Poland, AESOP 2014 Congress “From control to co-evolution”, Utrecht, Holandia, 12.07.2014.
 • Sokołowicz M.E., Zasina J., The role of culture as a stimulator of transforming industrial cities into creative ones. Case study of Lodz, Poland, 3rd International Academic Conference of Young Scientists “Economics & Management”, Lwów, Ukraina, 21.11.2013.

Konferencje krajowe:

 • Zasina J., W poszukiwaniu studenckiej Łodzi: Geografie edukacji, zamieszkania i czasu wolnego studentów
w przestrzeni Łodzi, Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej pt. „Przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość Łodzi”,
 Łódź, 21.05.2021 (online).
 • Zasina J., Antczak E., Determinanty satysfakcji z zakwaterowania wśród studentów w Łodzi i Turynie, Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”,
 Warszawa, 23.04.2021 (online).
 • Zasina J., Antczak E., W kierunku studentyfikacji? Satysfakcja mieszkaniowa 
studentów korzystających
 z zakwaterowania pozainstytucjonalnego w Łodzi i Turynie, 6. Annual Meeting ERSA Sekcja Polska „Miasta i regiony
 w kontekście współczesnych wyzwań”,
 Lublin, 05.12.2020 (online).
 • Zasina J., Obraz miasta zapisany Instagramem, Konferencja Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ „Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej”,
 Łódź, 27.02.2017.
 • Zasina J., Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi, Konferencja „Miasta XXI wieku”, Kędzierzyn Koźle, 19.05.2015.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź