Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR JAGODA GUZ

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

pokój: B305

Konsultacje: wtorek 15:30-17:00, konsultacje zdalne MS Teams

19 stycznia konsultacje przełożone na godziny 13:30-15:00

telefon:
e-mail: jagoda.guz@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • geografia miast, geografia osadnictwa
 • problemy rozwoju miast
 • studia miejskie
Prowadzone przedmioty:
 • Planowanie przestrzenne
 • Zarządzanie przestrzeniami publicznymi
 • Zarządzanie obszarami centralnymi dużych miast
Przebieg kariery naukowej:
 • 2010-2016

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

studia doktoranckie z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej

temat pracy: Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego (obrona 06.12.2016 r.)

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 • 2007-2009

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

uzupełniające studia magisterskie, kierunek: turystyka i rekreacja

 • 2004-2007

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

studia licencjackie, kierunek: turystyka i rekreacja

 • 2005-2007

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

uzupełniające studia magisterskie, specjalność: geografia urbanistyczna

 • 2002-2005

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

studia licencjackie, kierunek: geografia

Hobby:
 • joga, literatura, podróże

Artykuły naukowe

 • Przemieszczenia ludności miast średnich województwa łódzkiego w latach 2000-2011 [w:] A., Wolaniuk A., Centra i peryferie miast w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 2014, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.9-17
 • Przemiany ludnościowe w miastach województwa łódzkiego w latach 1990–2010 [w:] P. Krąż, J. Hibner, J. Koj, J. Balon (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 2013, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, s. 19-30
 • Corrida de toros jako atrakcja turystyczna, Turystyka kulturowa nr 9/2013, s. 47-72 (współautor M. Paluch)
 • Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi, Turystyka Kulturowa nr 9/2012, s. 35-54 (współautor M. Paluch)
 • Znaczenie wydarzeń kulturalnych w rozwoju miasta. Studium przypadku Łodzi – wstęp do rozważań, [w:] K. Fortuniak, J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński (red.), Przestrzeń w badaniach geograficznych, 2012, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 217-225 (współautor M. Paluch)
 • Przemiany przestrzeni publicznej w osiedlach mieszkaniowych w okresie po transformacji systemowej. Studium przypadku Radogoszcz-Wschód [w:] I. Jażdżewska (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 2012, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 201-211.

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź