Poniedziałek, 22 stycznia 2018, tydzień parzysty (04)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

DR HAB. MARIUSZ E. SOKOŁOWICZ

tytuł naukowy: doktor habilitowany (associate professor)
stanowsko: adiunkt

pokój: T407
konsultacje: czwartki (Thursdays) 13:00-14:00; piątki (Fridays) 8:00-9:00

telefon: +48 42 635 53 26
e-mail: mariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl

gospodarka przestrzenna, ekonomika miast i regionów / urban and regional economics

Prowadzone przedmioty / Courses:
 • Podstawy gospodarki przestrzennej / Regional Economics (prezentacja, karty dydaktyczne)

 • Gospodarka miejska i Ekonomika miasta / Urban Economics

 • Marketing miast i regionów / Place Marketing (prezentacja)

 • Zarządzanie nieruchomościami / Property Management

 • Zarządzanie strategiczne miastem i regionem / Strategic Planning in Public Sector

Prowadzone seminaria / Seminars:
 • Podejście marketingowe do procesów rozwoju miast i regionów (I stopień)

 • Instytucje, marketing i kreatywność w rozwoju miast i regionów (USM)

 • Innowacyjne metody w gospodarce nieruchomościami (USM)

 • ekonomia miejska i regionalna, zastosowanie ekonomii instytucjonalnej w wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego i regionalnego (np. alternatywne w stosunku do PKB miary wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, znaczenie dóbr publicznych w miastach i regionach, itp.), polityka gospodarcza i zarządzanie w samorządzie terytorialnym (studia doktoranckie)

Pełnione funkcje / Functions:

 • Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ds. projektów i toku studiów, więcej
 • Prezes Zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, więcej
Przebieg kariery naukowej / Career:
 • 11.2016-obecnie - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 • 09.2016-obecnie - Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologocznego UŁ ds. Projektów i toku studiów
 • 11.2009-obecnie - Adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej, Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 • 09.2003-06.2006 - Studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim – uzyskany doktorat nauk ekonomicznych, więcej
 • 09.1997-06.2003 - Gospodarka przestrzenna – studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim
Staże i szkolenia / Internships and courses:
 • 05.2013-07.2013 - staż w Instytucie Ekonomii i Inżynierii Przemysłowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, 17, Ac. Lavrentieva Avenue, 30090, Nowosybirsk, Rosja
 • 01.2003-10.2003 - kurs i praktyki w zakresie zarządzania nieruchomościami, zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości, nr 13394, pobierz
Nagrody i wyróżnienia / Prizes:
 • 2012 - Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia (zespołowa), za książkę pt. Region w gospodarce opartej na wiedzy, Kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe

 • 2011- Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia (zespołowa) za cykl publikacji pt. Łódzka metropolia...

 • 2009 - Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia, za książkę pt. Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • 2007.10.22 - Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem lódzkim, za pracę doktorską pt. Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie referatów, za referat pt. "Image of the city in the context of strategic management", wygłoszonym na konferencji "Rozwój miast w oczach młodych" we Lwowie (marzec 2006)

 • Pierwsza nagroda w konkursie pt. "Promocja miasta Łodzi", organizowana przez Urząd Miasta Łodzi (wspólnie z J. Czupryńskim, czerwiec 2001)

Hobby:
 • film, literatura współczesna, muzyka bluesowa i rockowa, historia, urbanistyka, podróże (przede wszystkim motocyklowe), szarady i krzyżówki
Udział w organizacjach / Membership in organizations:
 • Członek European Regional Science Association - Sekcja Polska, więcej
 • Członek Międzynarodowej Grupy Badawczej PGV - Pays du groupe de Vysegrad, więcej

 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, więcej

Książki i redakcje / Books and editions:

 • Sokołowicz M.E., Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ISBN: 978-83-7969-785-4, download
 • Savelyev Y., Lishchynskyy I., Lyzun M., Borsekova K., K. Vitalisova, M.E. Sokołowicz (eds.), Innovative Strategies of Territorial Development of Visegrad Countries: Experience for Ukraine, Terno-graf, ss: 58-68; ISBN: 978-966-457-390-6
 • Sokołowicz M.E. (ed.), Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies, Łódź University Press, Łódź 2015, ISBN: 978-83-7969-491-4, download
 • Sokołowicz, M.E., Kociuba, D. (eds.), Place-based Approach to Regional Policy. Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings, “Monographs of ERSA Poland”, Biblioteka, Lódź 2015, ISBN: 978-83-62378-46-3, download
 • Sokołowicz, M. E., Kina, E. (red.), Oblicza innowacyjności w regionie, "Folia Oeconomica" nr 290, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 189, ISSN: 0208-6018
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E., Region w gospodarce opartej na wiedzy, Kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011; ISBN: 978-83-7641-376-1
 • Sokołowicz M. E., Boryczka, E. M., Wróblewski, W., Zasina, J., Poradnik dla uczestników Warsztatów „pO KOLEI. Czas na Łódź!”, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ, Łódź 2012, ss. 56, ISBN: 978-83-913754-6-4, pobierz
 • Zasina, J., Sokołowicz M. E., Feltynowski, M., Oferta kulturalna Łodzi. Raport z badania. I edycja,  Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012; ISBN: 978-83-913754-7-1, pobierz
 • Sokołowicz M. E., Zasina, J., Feltynowski, M., Mikołajczyk, K., Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010), Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; ISBN: 978-83-913754-5-7, pobierz
 • Sokołowicz M. E. et al., Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. Raport z badań - IV edycja (2009-2010), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, pobierz
 • Sokołowicz M. E. (red.), Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 • Sokołowicz M. E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, pobierz z repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 • Przygodzki, Z., Sokołowicz M. E. (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008


Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach / Scientific papers and chapters:

 • Новаковска А., Соколович М. (2017). Маркетинг города. [в:] Угрюмова А.А., Савельева М.В. Маркетинг Территорий. Москва: Юрайт
 • БЛАМ И.Ю., БОРСЕКОВА K., ПЕТРИКОВА K., СОКОЛОВИЧ M. (2017). Развитие корпоративной социальной ответственности в посткоммунистических странах. ЭКО. № 11, ss. 138-154
 • Sokołowicz M.E., Rewitalizacja miast z perspektywy ekonomicznej. Refleksje teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyki planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" nr 4 (45), 2016, ss. 57-68; ISSN: 1429-3730
 • Sokołowicz M. E., Nowakowska A., Polish-Ukrainian migration flows from the perspective of contemporary and future economic relations; [w:] Martin C., Rkibi T (eds.), La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne [The question of borders: a new representation of the European reality], Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad - Université Internationale de Casablanca, Grenoble-Casablanca 2017, pp. 102-115
 • Sokołowicz M. E., Zasina J., Sektor kultury jako czynnik transformacji miasta przemysłowego w kierunku miasta kreatywnego i inteligentnego? Przykład Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Oeconomica” vol. 4 (324), 2016, pp. 5-19, ISSN: 0208-6018; http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.324.01
 • Blam I., Vitálišová K., Borseková K., Sokołowicz M. E., Peculiarities of corporate social responsibility development in the monotowns in post-communist countries, “Social Responsibility Journal”, vol. 12, issue 3, 2016, pp. 463-483, ISSN: 1747-1117
 • Sokołowicz M.E. (2016) Decentralization and self-government as a basis for effective reform of the public sphere – experiences of Poland and possibilities of their application in Ukraine, [w:] Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun, K. Borseková, K. Vitálišová, M.E. SokołowiczInnovative Strategies of Territorial Development of Visegrad Countries: Experience for Ukraine, Terno-graf, ISBN: 978-966-457-390-6
 • Sokołowicz M.E. (2016) Place-based approach to regional policy in European Union – Polish perspective, [w:] Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun, K. Borsekova, K. Vitalisova, M.E. Sokołowicz (eds.), Innovative Strategies of Territorial Development of Visegrad Countries: Experience for Ukraine, Terno-graf, ss: 81-95; ISBN: 978-966-457-390-6
 • Sokołowicz M.E.(2016) Marketing miasta, [w:] Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 83-107; ISBN: 978-83-7969-721-2
 • Sokołowicz M.E., Jewtuchowicz A. Zasina J. (2016) Zrozumieć fenomen miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), EKOMIASTO#GOSPODARKA. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 19-28; ISBN: 978-83-7969-968-1
 • Sokołowicz M.E., Zasina J. (2016) Ekonomia miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 43-68; ISBN: 978-83-7969-968-1
 • Sokołowicz M.E., Przygodzki Z. (2016) Logistyka miejska i transport zrównoważony, [w:] A. Nowakowska (red.), EKOMIASTO#GOSPODARKA. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 95-121; ISBN: 978-83-7969-968-1
 • Sokołowicz, M. E., Nowakowska, A., (2015), Drzewo celów i macierz korelacji, [w:] Turała, M. (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Łódź, ss: 87-113 ISBN: 978-83943058-2-6
 • Sokołowicz, M.E., Danielewicz, J., Żak-Skwierczyńska, M., (2015), Projekty zintegrowane, [w:] Turała, M., (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Łódź, ss: 114-159, ISBN: 978-83943058-2-6
 • Sokołowicz, M. E., Borseková, K., (2015), Rail transport infrastructure in Slovakia and Poland – does it help for restoring trans-border territorial structures in central and Eastern Europe?, [w:] Martin, C., Marasová, J. (red.), Pour une Europe forte : rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives, Wolters Kluwer, ss: 179-194, ISBN: 978-80-7552-291-7
 • Sokołowicz, M. E., Combining Industrial Traditions with Global Competitiveness of Local Production Systems as a Way of Their Territorialisation – Case Study of Aviation Valley in Poland; [in:] Ĉapková, S., Regional Development, Entrepreneurship, and Local Production Systems, Bellanum, Banská Bystrica 2015, ss. 24-41, ISBN 978-80-557-0868-3, download
 • Sokołowicz, M. E., Institutional perspective of urban and regional economics – selected areas of empirical application, "Journal of Economics and Management", vol. 19 (1), 2015, pp. 45-62, ISSN 1732-1948, download
 • Sokołowicz, M. E., Main LPS theories: The concept of agglomeration economies and its evolution from the perspection of LPS’s functions; [in:] S. Tonkova, M. E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.) Local production systems in countries in and outside the EU: from theory to practice, University of National and World Economy, Sofia 2014, pp. 111-123, ISBN 978-954-644-720-3, download
 • Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Sokołowicz, M. E., LPS in Poland – main characteristics; [in:] S. Tonkova, M. E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.) Local production systems in countries in and outside the EU: from theory to practice, University of National and World Economy, Sofia 2014, pp. 130-149, ISBN 978-954-644-720-3, download
 • Sokołowicz, M. E., Institutional economics in the research of local and regional development processes – a theoretical and practical context, “International Journal of Arts and Sciences”, 7 (3), 2014, ss. 243,256, ISSN: 1944-6934, download
 • Sokołowicz, M. E., Rola otoczenia instytucjonalnego MŚP we wspieraniu konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie; [w:] Słupińska, M. (red.), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 47-56 (ISBN: 978-83-7969-386-3, ss. 220)
 • Nowakowska A., Sokołowicz M. E. , Przygodzki Z., Enhancing the innovativeness of local production systems – polish experiences, Proceedings of the 54th ERSA Congress, Saint-Petersburg, 26-29 September 2014 (ss.13)
 • Sokołowicz M. E., Instytucjonalne modele urban governance jako próba odpowiedzi na współczesne wyzwania rozwojowe miast [w:] Gaczek, W. M. (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, ss. 147-161, ISBN 978-83-63400-93-4 (ss. 329)
 • Sokołowicz M. E., Wpływ korporacji transnarodowych na wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Przygodzki, Z. (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 13-40, ISBN 978-83-7969-045-9, (ss. 182)
 • Sokołowicz M. E., Gdzie się podziała polska polityka przestrzenna?, [w:] Bukowiecki, Ł., Obarska, M., Stańczyk, X. (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 139-144, ISBN 978-83-235-1158-8, (ss. 312)
 • Sokołowicz M. E., Zasina, J., The role of culture as a stimulator of transforming industrial cities into creative ones. Case study of Lodz, Poland, [w:] Lviv Polytechnic National University (red.), “Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013”, Lviv Polytechnic Publishing House, Lwów 2013, ss: 128-133, ISBN: 978-617- 607-522-6
 • Sokołowicz M. E., Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategii promocji miasta: studium rozpoznawalności logo i hasła „Łódź kreuje”, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, CLIII, 2013, ss: 261-276, ISSN: 0079-3507
 • Sokołowicz M. E., Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne, [w:] Nowakowska, A. (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 ss: 59-92, stron monografii ogółem: 434, ISBN: 978-83-7525-954-4, pobierz z repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

POZOSTAŁE PUBLIKACJE / OLDER PAPERS, pobierz / download

Artykuły popularno-naukowe / Other papers:
 • Sokołowicz, M. E., Wokół koncepcji zrównoważonego transportu. Ślepe tory polemik, "Kronika Miasta Łodzi", nr 2, Łódź 2013, ss. 17-24; ISSN: 1231-5354, pobierz
 • Sokołowicz M. E., Gdzie się podziała polska polityka przestrzenna?, "ResPublica Nowa", 2012, pobierz
 • Sokołowicz M. E., 10 warunków budowy bezpiecznej Łodzi, [w:] P. Domarecki, M. Szeciński (red.), Łódź przyszłości", Fundacja "Projekt Łódź" - "Polska Dziennik Łódzki", Łódź 2010, s. 167-170
 • Sokołowicz M. E., 10 warunków budowy bezpiecznej Łodzi, "Forum Łódź", dodatek do "Dziennika Łódzkiego" z dnia 20.03.2010, s. 12-13, pobierz
 • Adamiak W., Olejnik E., Sokołowicz, M. E., Łódzka realizacja nowojorskiej wizji, czyli „Zero tolerancji” dla upadającej Pietryny, „Purpose. Przedsiębiorczość w kulturze”, nr 55, luty 2010
 • Sokołowicz M. E., Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityki wspierania konkurencyjności i innowacyjności Unii Europejskiej, [w:] Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2008, s.47-72
 • 01.2016-12.2017 – Innovative Strategies of Territorial Development of V4: Experience For Ukraine; Instytucja finansująca projekt: International Visegrad Fund (Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki); nr projektu: 61450002; 48.000,00 PLN

 • 01.2015-12.2016 – EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast", finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych, nr FSS/2014/HEI/W/0081, 450 086,00 PLN

 • 01.03.2013+30.09.2015 – Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2., Lider projektu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Partner: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 • 05.2013-03.2015 – kierownik na Polskę projektu badawczego w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego pt. Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich) (FPT.PEOPLE-2O 1 l.IRSES – nr grantu 295050, akronim FOLSPEC)

 • 10.2010-07.2011 – ekspert-ankieter z ramienia PARP w projekcie NGPExcellence Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland – międzynarodowym benchmarkingu klastrów w krajach nordyckich, Niemczech i w Polsce

 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach Grantu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego nr 1867/H03/2007/32 pt. "Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów", pod kierunkiem dr Aleksandry Nowakowskiej
  Projekt badawczy KBN: „Proces terytorializacji dużych przedsiębiorstw i jego znaczenie dla rozwoju regionu na przykładzie województwa łódzkiego”. Grant KBN nr 2H 02C 02225

 • Projekt badawczy KBN: „Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim”; Grant KBN nr 1H 02C 00226

 • 01.2014-09.2014 – Strategia Makroregionu Polski Centralnej 2030 - ekspert, współautor dokumentu
 • 01.2012-06.2012 – opiekun badania pt. "Oferta kulturalna Łodzi. I Edycja", red. J. Zasina, M. E. Sokołowicz, M. Feltynowski, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, pobierz
 • Urząd Miasta Łodzi – kierownik Oddziału Obsługi Piotrkowskiej  (zarządzanie centrum miasta, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej 2009-2020) – kierownik projektu modernizacji ul. Piotrkowskiej
 • ekspert – ankieter  z ramienia PARP w projeckie "NGPExcellence Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland" - międzynarodowym benchmarkingu klastrów w krajach nordyckich, Niemczech i w Polsce (2011), pobierz
 • ekspert – konsultant merytoryczny z ramienia PARP do spraw realizacji Benchmarkingu klastrów w Polsce 2010. Wykonawca benchmarkingu: Deloitte Business Consulting S.A. pobierz [PL]pobierz [EN]
 • współautor Metodologii benchmarkingu klastrów w Polsce, projekt realizowany na zlecenie PARP
 • współrealizator projektu badawczego pt.  Identyfikacja klastrów w Polsce. Mapa klastrów w Polsce 2008
 • 10.2009 - 06.2010 – opiekun V edycji badań „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych”, pobierz
 • 12.2009 -  06.2010 – opiekun badania pt. „Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni”, realizowanego wspólnie z Fundacją Normalne Miasto – FENOMEN. Badanie w formie ankiety audytoryjnej zrealizowano w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku, na próbie 1.030 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pobierz
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Andrespol, czerwiec-grudzień 2007
 • Listopad 2006 - maj 2007 - opiekun III edycji badań "Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych", realizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Spatium
 • Udział w przygotowaniu diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, na potrzeby aktualizacji Strategii Województwa Łódzkiego, lipiec – grudzień, 2005
Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź