Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR HAB. MARIUSZ E. SOKOŁOWICZ, PROF. UŁ (KIEROWNIK KATEDRY)

stopień naukowy: doktor habilitowany (associate professor)
stanowsko: profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska

pokój: D316a (lub B301)
konsultacje w semestrze letnim 2020/2021: środy 13.00-14.30 (Teams)
consultations in the summer semester 2020/2021: Wednesdays 13.00-14.30 (Teams)

telefon: +48 42 635 53 26
e-mail: mariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl

View ResearchGate profile

gospodarka przestrzenna, ekonomika miast i regionów / urban and regional economics

Główne prowadzone przedmioty / Courses:
 • Podstawy gospodarki przestrzennej / Regional Economics (prezentacja, karty dydaktyczne)

 • Marketing terytorialny / Place Marketing (prezentacja)

 • Zarządzanie nieruchomościami / Property Management

Prowadzone seminaria / Seminars:
 • Podejście marketingowe do procesów rozwoju miast i regionów (I stopień)

 • Instytucje, marketing i kreatywność w rozwoju miast i regionów (USM)

 • Innowacyjne metody w gospodarce nieruchomościami (USM)

 • Seminarium doktorskie: ekonomia miejska i regionalna, zastosowanie ekonomii instytucjonalnej w wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego i regionalnego, polityka gospodarcza i zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Pełnione funkcje / Functions:

 • Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ds. kształcenia, więcej
 • Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska
Przebieg kariery naukowej / Career:
 • 11.2016-obecnie - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 • 09.2016-obecnie - Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologocznego UŁ ds. Projektów i toku studiów
 • 11.2009-obecnie - Adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej, Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 • 09.2003-06.2006 - Studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim – uzyskany doktorat nauk ekonomicznych, więcej
 • 09.1997-06.2003 - Gospodarka przestrzenna – studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim
Staże i szkolenia / Internships and courses:
 • 05.2013-07.2013 - staż w Instytucie Ekonomii i Inżynierii Przemysłowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, 17, Ac. Lavrentieva Avenue, 30090, Nowosybirsk, Rosja
 • 01.2003-10.2003 - kurs i praktyki w zakresie zarządzania nieruchomościami, zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości, nr 13394, pobierz
Nagrody i wyróżnienia / Prizes:
 • 2012 - Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia (zespołowa), za książkę pt. Region w gospodarce opartej na wiedzy, Kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe

 • 2011- Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia (zespołowa) za cykl publikacji pt. Łódzka metropolia...

 • 2009 - Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia, za książkę pt. Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • 2007.10.22 - Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem lódzkim, za pracę doktorską pt. Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)

 • Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie referatów, za referat pt. "Image of the city in the context of strategic management", wygłoszonym na konferencji "Rozwój miast w oczach młodych" we Lwowie (marzec 2006)

 • Pierwsza nagroda w konkursie pt. "Promocja miasta Łodzi", organizowana przez Urząd Miasta Łodzi (wspólnie z J. Czupryńskim, czerwiec 2001)

Hobby:
 • film, literatura współczesna, muzyka bluesowa i rockowa, historia, urbanistyka, podróże (przede wszystkim motocyklowe), szarady i krzyżówki
Udział w organizacjach / Membership in organizations:
 • Członek European Regional Science Association - Sekcja Polska, więcej
 • Członek Regional Studies Association, więcej
 • Członek Międzynarodowej Grupy Badawczej PGV - Pays du groupe de Vysegrad, więcej
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, więcej

Książki i redakcje / Books and editions:

 • Sokołowicz M.E. (2015). Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 978-83-7969-785-4, download
 • Savelyev Y., Lishchynskyy I., Lyzun M., Borsekova K., K. Vitalisova, M.E. Sokołowicz (eds.) (2016), Innovative Strategies of Territorial Development of Visegrad Countries: Experience for Ukraine, Terno-graf, ss: 58-68; ISBN: 978-966-457-390-6
 • Sokołowicz M.E. (ed.), Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies, Łódź University Press, Łódź 2015, ISBN: 978-83-7969-491-4, download
 • Sokołowicz, M.E., Kociuba, D. (eds.), Place-based Approach to Regional Policy. Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings, “Monographs of ERSA Poland”, Biblioteka, Lódź 2015, ISBN: 978-83-62378-46-3, download
 • Sokołowicz, M. E., Kina, E. (red.), Oblicza innowacyjności w regionie, "Folia Oeconomica" nr 290, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 189, ISSN: 0208-6018
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M. E., Region w gospodarce opartej na wiedzy, Kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011; ISBN: 978-83-7641-376-1
 • Sokołowicz M. E., Boryczka, E. M., Wróblewski, W., Zasina, J., Poradnik dla uczestników Warsztatów „pO KOLEI. Czas na Łódź!”, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ, Łódź 2012, ss. 56, ISBN: 978-83-913754-6-4, pobierz
 • Zasina, J., Sokołowicz M. E., Feltynowski, M., Oferta kulturalna Łodzi. Raport z badania. I edycja,  Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012; ISBN: 978-83-913754-7-1, pobierz
 • Sokołowicz M. E., Zasina, J., Feltynowski, M., Mikołajczyk, K., Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010), Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; ISBN: 978-83-913754-5-7, pobierz
 • Sokołowicz M. E. et al., Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. Raport z badań - IV edycja (2009-2010), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, pobierz
 • Sokołowicz M. E. (red.), Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 • Sokołowicz M. E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, pobierz z repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 • Przygodzki, Z., Sokołowicz M. E. (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008


Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach / Scientific papers and chapters:

 • Sokołowicz M.E. (2021). Wspólne, czyli czyje? Kilka uwag o miejskich dobrach wspólnych. W: Miasto wobec wyzwań. Gdynia: UrbanLab Gdynia, ss. 225-241, pobierz rozdział, pobierz całą książkę
 • Sokołowicz M.E. (2020). Siła przekonywania. Wykorzystanie ekonomii behawioralnej i architektury wyboru w działaniach na rzecz ochrony środowiska w samorządach. "Przegląd Geograficzny" 92(4), ss. 569-589, DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.6, pobierz
 • Kowalski, K., Matera, R., & Sokołowicz, M. E. (2020). The Role of Immigrants in the ‘Take-Offs’ of Eastern European ‘Manchesters’. Comparative Case Studies of Three Cities: Lodz, Tampere and Ivanovo. "Journal of Migration History" 6(3), pp. 269-299. DOI: https://doi.org/10.1163/23519924-00603001
 • Mitra, J., Sokołowicz M.E., Weisenfeld, U., Kurczewska, A., Tegtmeier, S. (2020). Citizen Entrepreneurship: A Conceptual Picture of the Inclusion, Integration and Engagement of Citizens in the Entrepreneurial Process. "Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies" 6(2), pp. 1-19. DOI: 10.1177/2393957520936884, link
 • Sokołowicz M.E. (2020). Miejsce ekonomii instytucjonalnej i nurtów pokrewnych w gospodarce przestrzennej. W: Jagodziński W., Rakowski W. (red.). Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń-instytucje-metodologia. Książka jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ss. 183-201
 • Zasina J., Sokołowicz M.E., Nogalski S. (2020). Lodz City Tour: The Changing Nature of the Urban Restructuring of a Post-Socialist Industrial City. "disP-The Planning Review" 56(2), pp. 8-19. DOI: 10.1080/02513625.2020.1794119, download
 • Sokołowicz M.E., Przygodzki Z. (2020). The value of ambiguous architecture in cities. The concept of a valuation method of 20th century post-socialist train stations. "Cities" 104, pp. 2-15, download
 • Sokołowicz M.E. (2019). Student cities or cities of graduates? The case of Lodz and its students declared preferences. "Population, Space and Place", vol. 25 (2), e2177. DOI: 10.1002/psp.2177, download
 • Kowalski K., Matera R., Sokołowicz M.E. (2018). Cotton Matters. A Recognition and Comparison of the Cottonopolises in Central-Eastern Europe during the Industrial Revolution Introduction and identification of the cities. "Fibres and Textiles in Eastern Europe". 26(6), pp. 16-23. DOI: 10.5604/01.3001.0012.5162, download
 • Sokołowicz M.E., Lishchynskyy I. (2018). Are Poland and Ukraine Gravity Centres for Each Other? Study on the Labour Migration Patterns. "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" 21 (1), pp. 45-65, download
 • Rzeńca A., Sokołowicz M.E. (2018). Events and Places: What Strategies for Cities and Regions Marketing Choices? Remarks on Event Sector Development in the Post-Industrial City of Łódź (Poland). In: Dias A., Salmelin B., Pereira D., Dias M. (eds) Modeling Innovation Sustainability and Technologies. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 191-203, ISBN 978-3-319-67100-0, download
 • Rzeńca A., Sokołowicz M.E. (2018). Achieving Better Air Quality in Cities through Changes in Transport Behaviours: Dream or Necessity for Contemporary Regional Development? Review of Trends and Studies. [in:] Andriy Krysovatyy, Yevhen Savelyev (eds.). Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine. Ternopil: Osadtsa, pp. 259-286
 • Sokołowicz M.E. (2017). Udogodnienia miejskie – element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych. Acta Universitatis Lodziensis "Folia Oeconomica". vol. 6(332), ss. 125-143, download
 • Sokołowicz M.E. (2017). Miejskie dobra wspólne (commons) z perspektywy ekonomii miejskiej. "Studia Regionalne i Lokalne" 4(70), ss. 23-40. DOI: 10.7366/1509499547002, download
 • Новаковска А., Соколович М. (2017). Маркетинг города. [в:] Угрюмова А.А., Савельева М.В. Маркетинг Территорий. Москва: Юрайт
 • БЛАМ И.Ю., БОРСЕКОВА K., ПЕТРИКОВА K., СОКОЛОВИЧ M. (2017). Развитие корпоративной социальной ответственности в посткоммунистических странах. ЭКО. № 11, ss. 138-154
 • Sokołowicz M.E., Rewitalizacja miast z perspektywy ekonomicznej. Refleksje teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyki planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" nr 4 (45), 2016, ss. 57-68; ISSN: 1429-3730
 • Sokołowicz M. E., Nowakowska A., Polish-Ukrainian migration flows from the perspective of contemporary and future economic relations; [w:] Martin C., Rkibi T (eds.), La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne [The question of borders: a new representation of the European reality], Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad - Université Internationale de Casablanca, Grenoble-Casablanca 2017, pp. 102-115
 • Sokołowicz M. E., Zasina J., Sektor kultury jako czynnik transformacji miasta przemysłowego w kierunku miasta kreatywnego i inteligentnego? Przykład Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Oeconomica” vol. 4(324), 2016, ss. 5-19, download
 • Blam I., Vitálišová K., Borseková K., Sokołowicz M. E., Peculiarities of corporate social responsibility development in the monotowns in post-communist countries, “Social Responsibility Journal”, vol. 12, issue 3, 2016, pp. 463-483, ISSN: 1747-1117
 • Sokołowicz M.E. (2016) Decentralization and self-government as a basis for effective reform of the public sphere – experiences of Poland and possibilities of their application in Ukraine, [w:] Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun, K. Borseková, K. Vitálišová, M.E. SokołowiczInnovative Strategies of Territorial Development of Visegrad Countries: Experience for Ukraine, Terno-graf, ISBN: 978-966-457-390-6
 • Sokołowicz M.E. (2016) Place-based approach to regional policy in European Union – Polish perspective, [w:] Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun, K. Borsekova, K. Vitalisova, M.E. Sokołowicz (eds.), Innovative Strategies of Territorial Development of Visegrad Countries: Experience for Ukraine, Terno-graf, ss: 81-95; ISBN: 978-966-457-390-6
 • Sokołowicz M.E.(2016) Marketing miasta, [w:] Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 83-107; ISBN: 978-83-7969-721-2
 • Sokołowicz M.E., Jewtuchowicz A. Zasina J. (2016) Zrozumieć fenomen miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), EKOMIASTO#GOSPODARKA. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 19-28; ISBN: 978-83-7969-968-1
 • Sokołowicz M.E., Zasina J. (2016) Ekonomia miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 43-68; ISBN: 978-83-7969-968-1
 • Sokołowicz M.E., Przygodzki Z. (2016) Logistyka miejska i transport zrównoważony, [w:] A. Nowakowska (red.), EKOMIASTO#GOSPODARKA. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss: 95-121; ISBN: 978-83-7969-968-1
 • Sokołowicz, M. E., Nowakowska, A., (2015), Drzewo celów i macierz korelacji, [w:] Turała, M. (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Łódź, ss: 87-113 ISBN: 978-83943058-2-6
 • Sokołowicz, M.E., Danielewicz, J., Żak-Skwierczyńska, M., (2015), Projekty zintegrowane, [w:] Turała, M., (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Łódź, ss: 114-159, ISBN: 978-83943058-2-6
 • Sokołowicz, M. E., Borseková, K., (2015), Rail transport infrastructure in Slovakia and Poland – does it help for restoring trans-border territorial structures in central and Eastern Europe?, [w:] Martin, C., Marasová, J. (red.), Pour une Europe forte : rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives, Wolters Kluwer, ss: 179-194, ISBN: 978-80-7552-291-7
 • Sokołowicz, M. E., Combining Industrial Traditions with Global Competitiveness of Local Production Systems as a Way of Their Territorialisation – Case Study of Aviation Valley in Poland; [in:] Ĉapková, S., Regional Development, Entrepreneurship, and Local Production Systems, Bellanum, Banská Bystrica 2015, ss. 24-41, ISBN 978-80-557-0868-3, download
 • Sokołowicz, M. E., Institutional perspective of urban and regional economics – selected areas of empirical application, "Journal of Economics and Management", vol. 19 (1), 2015, pp. 45-62, ISSN 1732-1948, download
 • Sokołowicz, M. E., Main LPS theories: The concept of agglomeration economies and its evolution from the perspection of LPS’s functions; [in:] S. Tonkova, M. E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.) Local production systems in countries in and outside the EU: from theory to practice, University of National and World Economy, Sofia 2014, pp. 111-123, ISBN 978-954-644-720-3, download
 • Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Sokołowicz, M. E., LPS in Poland – main characteristics; [in:] S. Tonkova, M. E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.) Local production systems in countries in and outside the EU: from theory to practice, University of National and World Economy, Sofia 2014, pp. 130-149, ISBN 978-954-644-720-3, download
 • Sokołowicz, M. E., Institutional economics in the research of local and regional development processes – a theoretical and practical context, “International Journal of Arts and Sciences”, 7 (3), 2014, ss. 243,256, ISSN: 1944-6934, download
 • Sokołowicz, M. E., Rola otoczenia instytucjonalnego MŚP we wspieraniu konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie; [w:] Słupińska, M. (red.), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 47-56 (ISBN: 978-83-7969-386-3, ss. 220)
 • Nowakowska A., Sokołowicz M. E. , Przygodzki Z., Enhancing the innovativeness of local production systems – polish experiences, Proceedings of the 54th ERSA Congress, Saint-Petersburg, 26-29 September 2014 (ss.13)
 • Sokołowicz M. E., Instytucjonalne modele urban governance jako próba odpowiedzi na współczesne wyzwania rozwojowe miast [w:] Gaczek, W. M. (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, ss. 147-161, ISBN 978-83-63400-93-4 (ss. 329)
 • Sokołowicz M. E., Wpływ korporacji transnarodowych na wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Przygodzki, Z. (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 13-40, ISBN 978-83-7969-045-9, (ss. 182)
 • Sokołowicz M. E., Gdzie się podziała polska polityka przestrzenna?, [w:] Bukowiecki, Ł., Obarska, M., Stańczyk, X. (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 139-144, ISBN 978-83-235-1158-8, (ss. 312)
 • Sokołowicz M. E., Zasina, J., The role of culture as a stimulator of transforming industrial cities into creative ones. Case study of Lodz, Poland, [w:] Lviv Polytechnic National University (red.), “Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013”, Lviv Polytechnic Publishing House, Lwów 2013, ss: 128-133, ISBN: 978-617- 607-522-6
 • Sokołowicz M. E., Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategii promocji miasta: studium rozpoznawalności logo i hasła „Łódź kreuje”, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, CLIII, 2013, ss: 261-276, ISSN: 0079-3507
 • Sokołowicz M. E., Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne, [w:] Nowakowska, A. (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 ss: 59-92, stron monografii ogółem: 434, ISBN: 978-83-7525-954-4, pobierz z repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

POZOSTAŁE PUBLIKACJE / OLDER PAPERS, pobierz / download

Artykuły popularno-naukowe / Other papers:
 • Sokołowicz M.E. (2021). Supermiasta i Superregiony 2040. W Łódzkiem trzeba poprawić jakość życia i zdrowia mieszkańców. wyborcza.pl. 5 kwietnia 2021. https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26946618,supermiasta-i-superregiony-2040-prof-mariusz-sokolowicz-w.html, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2020). Co się ciągnie za Erasmusem? |wywiad| "Europa dla Aktywnych" nr 4/2020, ss. 42-43, pobierz
 • Wypowiedź do artykułu Gryn M. (2020). Susza nasza powszechna. "Wspólnota" 30 maja 2020, ss. 24-27, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2020). Miasto jak labolatorium. Serwis "Człowiek" portalu Polskiej Agencji Prasowej "Nauka w Polsce", pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2020). Samorządy zdały pierwszy test wobec epidemii, ale będą kolejne. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2020). Nie tylko ludzie mogą być inteligentni. Miasta również. Blogosfera Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, pobierz
 • Sokołowicz M.E., Rzeńca A. (2018). Najpierw próba. Eksperci: jak kształtować nowe nawyki transportowe. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E., Rzeńca A. (2018). Kontrola efektów. Eksperci o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2017). Dlaczego wspieram protest na Uniwersytecie Łódzkim (i każdym innym w Polsce). „Liberté”, pobierz
 • Sokołowicz M.E., Rzeńca A. (2018). Zrównoważona mobilność. Efekty zewnętrzne w transporcie i ich internalizacja. Serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, pobierz
 • Sokołowicz M.E. (2017). Dobra wspólne. Nowe podejście czy powrót do istoty miejskości?, pobierz
 • WYWIAD z M. Rek -Wożniak oraz M.E. Sokołowiczem (2017). Miasto studentów, ale już nie absolwentów. Wysłuchał Szymon Bujalski, "Wyborcza" 15.12.2017, pobierz
 • Sokołowicz, M. E., Wokół koncepcji zrównoważonego transportu. Ślepe tory polemik, "Kronika Miasta Łodzi", nr 2, Łódź 2013, ss. 17-24; ISSN: 1231-5354, pobierz
 • Sokołowicz M. E., Gdzie się podziała polska polityka przestrzenna?, "ResPublica Nowa", 2012, pobierz
 • Sokołowicz M. E., 10 warunków budowy bezpiecznej Łodzi, [w:] P. Domarecki, M. Szeciński (red.), Łódź przyszłości", Fundacja "Projekt Łódź" - "Polska Dziennik Łódzki", Łódź 2010, s. 167-170
 • Sokołowicz M. E., 10 warunków budowy bezpiecznej Łodzi, "Forum Łódź", dodatek do "Dziennika Łódzkiego" z dnia 20.03.2010, s. 12-13, pobierz
 • Adamiak W., Olejnik E., Sokołowicz, M. E., Łódzka realizacja nowojorskiej wizji, czyli „Zero tolerancji” dla upadającej Pietryny, „Purpose. Przedsiębiorczość w kulturze”, nr 55, luty 2010
 • Sokołowicz M. E., Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a polityki wspierania konkurencyjności i innowacyjności Unii Europejskiej, [w:] Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czerwiec 2008, s.47-72
Wystąpienia medialne / Media interviews:
 • Łódź to trzecie zielone miasto w Polsce. "Iluzoryczny obraz" czy realny kierunek? - z prof. UŁ Mariuszem SOKOŁOWICZEM rozmawia red. Lena Gontarek. "Gazeta Wyborcza" 21.06.2021 (e-wydanie), pobierz
 • Nie ma nic złego w byciu przeciętnym! - z prof. UŁ Mariuszem SOKOŁOWICZEM rozmawia Błażej CIARKOWSKI. "Architektura & Biznes" 06/2021, ss. 130-139, pobierz
 • Dyskusja na antenie TVP3 Łódź na temat wizerunku Łodzi, 05.09.2019, oglądaj
 • Dyskusja na antenie Radia Łódź na temat "zielonego" EXPO w Łodzi, 24.06.2019, oglądaj
 • Dyskusja na antenie Radia Łódź na temat budżetu obywatelskiego w Łodzi, 09.01.2019, oglądaj
 • Dyskusja na antenie TVP3 Łódź na temat przebudowy placu Wolności w Łodzi, 19.12.2018, oglądaj
 • 01.2018-12.2020 – Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage (InnovaConcrete); nr projektu: 760858; 6 916 287,50 EUR (budżet dla UŁ: 182 268,75 EUR); więcej

 • 01.2016-12.2017 – Innovative Strategies of Territorial Development of V4: Experience For Ukraine; Instytucja finansująca projekt: International Visegrad Fund (Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki); nr projektu: 61450002; 48.000,00 PLN

 • 01.2015-12.2016 – EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast", finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych, nr FSS/2014/HEI/W/0081, 450 086,00 PLN

 • 01.03.2013+30.09.2015 – Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2., Lider projektu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Partner: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 • 05.2013-03.2015 – kierownik na Polskę projektu badawczego w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego pt. Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich) (FPT.PEOPLE-2O 1 l.IRSES – nr grantu 295050, akronim FOLSPEC)

 • 10.2010-07.2011 – ekspert-ankieter z ramienia PARP w projekcie NGPExcellence Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland – międzynarodowym benchmarkingu klastrów w krajach nordyckich, Niemczech i w Polsce

 • Uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach Grantu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego nr 1867/H03/2007/32 pt. "Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów", pod kierunkiem dr Aleksandry Nowakowskiej
  Projekt badawczy KBN: „Proces terytorializacji dużych przedsiębiorstw i jego znaczenie dla rozwoju regionu na przykładzie województwa łódzkiego”. Grant KBN nr 2H 02C 02225

 • Projekt badawczy KBN: „Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim”; Grant KBN nr 1H 02C 00226

 • 12.2019-01.2020 – Nowakowska A., Sokołowicz M.E., Rzeńca A., Boryczka E.M. (2020). Plan rozwoju rozwiązań smart city w Tomaszowie Mazowieckim. Opracowanie wdrożeniowe w projekcie „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”
 • 01.2016-11.2016 – Nowakowska A., Rzeńca A., Sokołowicz M.E., Boryczka E.M., Kaźmierska S., Zasina J., Plesińska K. Skórzak B. (2016). Lokalny program rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, pobierz
 • 01.2014-09.2014 – Strategia Makroregionu Polski Centralnej 2030 - ekspert, współautor dokumentu
 • 01.2012-06.2012 – opiekun badania pt. "Oferta kulturalna Łodzi. I Edycja", red. J. Zasina, M. E. Sokołowicz, M. Feltynowski, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, pobierz
 • Urząd Miasta Łodzi – kierownik Oddziału Obsługi Piotrkowskiej  (zarządzanie centrum miasta, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej 2009-2020) – kierownik projektu modernizacji ul. Piotrkowskiej
 • ekspert – ankieter  z ramienia PARP w projeckie "NGPExcellence Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland" - międzynarodowym benchmarkingu klastrów w krajach nordyckich, Niemczech i w Polsce (2011), pobierz
 • ekspert – konsultant merytoryczny z ramienia PARP do spraw realizacji Benchmarkingu klastrów w Polsce 2010. Wykonawca benchmarkingu: Deloitte Business Consulting S.A. pobierz [PL]pobierz [EN]
 • współautor Metodologii benchmarkingu klastrów w Polsce, projekt realizowany na zlecenie PARP
 • współrealizator projektu badawczego pt.  Identyfikacja klastrów w Polsce. Mapa klastrów w Polsce 2008
 • 10.2009 - 06.2010 – opiekun V edycji badań „Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych”, pobierz
 • 12.2009 -  06.2010 – opiekun badania pt. „Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni”, realizowanego wspólnie z Fundacją Normalne Miasto – FENOMEN. Badanie w formie ankiety audytoryjnej zrealizowano w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku, na próbie 1.030 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pobierz
 • Uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Andrespol, czerwiec-grudzień 2007
 • Listopad 2006 - maj 2007 - opiekun III edycji badań "Wizerunek Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych", realizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Spatium
 • Udział w przygotowaniu diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, na potrzeby aktualizacji Strategii Województwa Łódzkiego, lipiec – grudzień, 2005
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź