Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR HAB. JAKUB KRONENBERG, PROF. UŁ

stopień naukowy: doktor habilitowany
stanowsko: profesor UŁ

pokój: A402
konsultacje: wtorki 11:30-13:00
conculting hours: Tuesdays 11.30 AM-1.00 PM
ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o kontakt drogą mailową
due to the epidemiological situation please contact through e-mail 

telefon: +48 42 635 53 53
e-mail: jakub.kronenberg@uni.lodz.pl

google scholar: zobacz

Obszary badawcze:
 • systemy społeczno-ekologiczne,
 • ekonomia ekologiczna,
 • ekonomia środowiska i zasobów naturalnych,
 • rozwój zrównoważony/trwały,
 • system przyrodniczy miasta,
 • usługi ekosystemów,
 • zielona infrastruktura,
 • nature-based solutions.
Prowadzone przedmioty:
 • ekologia przemysłowa.
Przebieg kariery naukowej:
 • 2015 - Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  Tytuł pracy: Szanse i zagrożenia dla efektywności gospodarowania środowiskiem przyrodniczym w kontekście ekonomii usług ekosystemów,
 • 2005 - doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  Tytuł pracy: Ekonomia ekologiczna i ekologia przemysłowa jako podstawa Zintegrowanej Polityki Produktowej UE.
Najważniejsze staże naukowe:
 • 01–06.2013    Stockholm University, Stockholm Resilience Centre – visiting researcher,
 • 07–08.2010    University of Leeds, School of Earth and Environment – visiting researcher,
 • 08.2007–07.2008    American University of Central Asia, Department of Economics (Biszkek, Kirgistan) – visiting professor,
 • 03.2004–03.2005    Keele University, School of Politics, International Relations and the Environment (Wielka Brytania) – research fellow.
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:
 • 04.2013    Brązowy Krzyż Zasługi,
 • 09.2010–08.2013    Stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców,
 • 05.2009    Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi,
 • 2007, 2008    Stypendium programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – przyznane dwukrotnie.
Udział w organizacjach:
 • Fundacja Sendzimira - członek zarządu,
 • International Society for Ecological Economics.
Hobby:
 • biologia, w szczególności ornitologia.

Najważniejsze artykuły naukowe:

Pełna lista artykułów dostępna na stronie prywatnej: www.economics-of-sustainability.com

Artykuły popularno-naukowe:
 • artykuł stary, ale jakże aktualny - teraz w kontekście kadydatury Łodzi do organizacji Światowej Wystawy Ogrodniczej: Kronenberg, Jakub (2012), ‘Milion drzew dla Łodzi’, Kronika miasta Łodzi, 59, s. 64–66.
 • ENABLE - Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions (Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych) - 2017-2019 - ERA-NET (Biodiversa) - http://projectenable.eu/
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź