Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR HAB. ALEKSANDRA NOWAKOWSKA, PROF. UŁ

stopień naukowy: doktor habilitowany
stanowisko: profesor UŁ, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ

pokój: B 304

telefon: +48 42 66 55 750
e-mail: aleksandra.nowakowska@uni.lodz.pl

konsultacje w semestrze zimowym 2021/22: czwartek, 16.45-18.15;
consultations in winter semester 2021/2022: Thursday, 16.45-18.15;

Link do Teams Konsultacje: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:NGLAV4xLN5Qt2KSiPOdpP1SKsR1x0Ht73vUHF8xJprQ1@thread.tacv2/Ogólny?groupId=9e8177e1-5117-437e-8e55-d4053e42b380&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

google scholar: link
research gate: link 

Obszary badawcze:
 • strategie rozwoju miast i regionów;
 • regionalny wymiar procesów innowacji;
 • polityka regionalna;
 • terytorialny charakter procesów rozwoju;
 • zintegrowane planowanie rozwoju;
 • procesy rewitalizacji;
Prowadzone przedmioty:
 • zarządzanie strategiczne;
 • polityka regionalna;
 • lokalne strategie rozwoju;
 • regionalne strategie i systemy innowacji;
 • ekonomika miasta i regionu;
 • marketing terytorialny;
 • uwarunkowania procesów rewitalizacji;
Prowadzone seminaria:
 • polityka rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • lokalne i regionalne strategie rozwoju;

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki (2016-1019);
 • Pełnomocnik Rektora ds. międzywydziałowego kierunku studiów "Rewitalizacja miast";
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki;
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Rekrutacyjnej na studia doktoranckie;
 • Zastępca przewodniczącego IX Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Mazowsze Studia Regionalne;
 • Koordynator współpracy naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Montpellier III Francja;
Przebieg kariery naukowej:

Wykształcenie:

 • VI 1994 - magister ekonomii; Uniwersytet Łódzki;
 • XII 1998 - doktor nauk ekonomicznych; Uniwersytet Łódzki, Studia Doktoranckie Ekonomii i Zarządzania;
 • VI 2012 - doktor habilitowany; Uniwersytet Łódzki;

Doświadczenia zawodowe:

 • IX 2012 i nadal - prof. UŁ w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Instytut Gospodarki Przestrzennej
 • IV 2019 - Wykładowca w ramach Programu Erasmus + (Matej Bel University in Banská Bystrica)
 • XI-XII 2017 - Wykładowca na Uniwersytecie Paul Valery Montpellier III
 • III 1999 - VIII 2012 - adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ
 • 2002 – 2010 - Wykładowca w ramach Programu Erasmus/Sokrates (corocznie)
 • IX 2008 - Wykładowca na Uniwersytecie Paul Valery Montpellier III w ramach formuły “Professeur invité”
 • II 2006 - Wykładowca na Uniwersytecie Paul Valery Montpellier III w ramach formuły “Professeur invité”
 • IX 2005 – II 2013 Wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach 
 • XI 2004 - Wykładowca na Uniwersytecie Paul Valery Montpellier III w ramach formuły “Professeur invité”
 • III 1999 - XII 1999 - Urząd Marszałkowski w Łodzi, koordynator prac nad Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego
Staże i szkolenia:
 • IX 1995 - XII 1995 - Universite Paul Valery Montpellier III, Stypendium Ambasady Francuskiej
 • IV 1996 - VI 1996 - Institut Français dUrbanisme, Universite Paris VIII, Stypendium w ramach Pogramu Tempus UE
 • III do VI 1997 - Institut Français dUrbanisme, Universite Paris VIII, Stypendium w ramach Pogramu Tempus UE
 • VIII 2001 - University of Southern Stockholm, Summer University “Entrepreneurship in public sector”
 • VIII 2002 - University of Southern Stockholm, Summer University “Globalisation and Entreprepreneurship”
 • IX 2006 - Uniwersytet Szczeciński, I Letnia Szkoła Innowacji „Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy” (współorganizowana przez MNISZ i SOOIPP)
 • IX 2008 - Szkoła Główna Handlowa, III Letnia Szkoła Innowacji „Budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki” (współorganizowana przez MNISZ i SOOIPP)
 • IV 2013 - VII 2013 - Staż naukowy w Uniwersytecie w Nowosybirsku w ramach projektu FOLSPEC (7PR)
 • II 2015 – III 2015 - Staż naukowy na Uniwersytecie w Tarnopolu w ramach projektu FOLSPEC (7PR)
 • V 2015 - Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) at theNorwegianUniversityof Life Sciences
 • II 2017 - udział w Letniej Szkole w San Paulo (Brazylia)
 • XI-XII 2017- Staż naukowo-dydaktyczny w Le laboratoire CORHIS (Communication-Ressources Humaines-Intervention sociale), Université Paul-Valéry Montpellier III 
Nagrody i wyróżnienia:
 • 2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia organizacyjne
 • 2016 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Zespołowa I stopnia za publikację: „Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city
 • 2015 - Nagroda studentów dla najlepszego wykładowcy Instytutu Gospodarki Przestrzennej (przyznana z okazji 50-lecia Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego)
 • 2012 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego - Zespołowa II stopnia za książkę „Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki. Innowacje. Korporacje transnarodowe” 
 • 2010 – Odznaczenie Prezydenta RP - Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Zespołowa III stopnia za dwutomową publikację „Zdolności innowacyjne polskich regionów” i „Budowanie zdolności innowacyjnych regionów”
 • 2009 – Nominacja do nagrody na „Najlepszego wykładowcę Gospodarki Przestrzennej 2009” przyznawana przez Niezależne Stowarzyszenie Studentów
 • 2008 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego - Zespołowa II stopnia za podręcznik akademicki „Region i jego rozwój w warunkach globalizacji”
 • 2003 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 • 2001 – „Nobelek 2001” nagroda dla najlepszego wykładowcy przyznawana przez organizację studencka AISEC
Udział w organizacjach:
 • Członek Rady Naukowej Reseau PGV – Le Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (międzynarodowa sieć ekonomistów francuskojęzycznych;
 • Członek Sądu Koleżeńskiego European Regional Science Association  Sekcja Polska;
 • Członek Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF – Międzynarodowe Stowarzyszenie Regionalistów);
 • Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Łodzi;

Książki i redkacje:

Monografie:

 • A. Nowakowska, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
 • J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2007, (udział 34%);
 • A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki. Innowacje. Korporacje transnarodowe, Wyd. Difin, Warszawa 2011 (udział 34%);

 

Redakcja publikacji naukowych:

 • Nowakowska (red.), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskie, Wyd. Zakładu Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2002;
 • Z. Głuszczak, A. Nowakowska, (red.), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskie, Wyd. Zakładu Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2004;
 • Nowakowska, P. Szukalski (red.), Polska w Unii Europejskiej. Droga do sukcesu?, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006;
 • Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wyd. Biblioteka, Łódź 2009;
 • Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów”, Wyd. Biblioteka, Łódź 2009;
 • Nowakowska (red.), Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
 • Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego . Łódź 2013;
 • Jewtuchowicz, G. Duché, A. Nowakowska, C. Peyroux (red.), Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości. Studia polsko – francuskie, Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica nr 275/2012;
 • Nowakowska (red.), Functioning of the local productions systems inBulgaria,PolandandRussia. Teoretical and economical policy issues, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 178;
 • Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 178;
 • Nowakowska (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta; Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 189;
 • Nowakowska, A. Rzeńca, Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta; Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 225 (udział 33%);
 • Nowakowska, J. Szlachta, Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 268/2016;


Artykuły naukowe:

Autorka ponad 100 artykułów naukowych, w tym najważniejsze to:

 1. Publikacje w czasopismach naukowych:

 • A. Nowakowska, Ekonomiczno-prawne podstawy funkcjonowania i rozwoju gminy - wybrane problemy, [w:] Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego, pod red. A. Jewtuchowicz, Folia Oeconomica, z. 143, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 57-65;
 • Appui local a l’entrepreneuriat, w: Milieu entrepreneurial, innovation et developpement territorial, CEASH nr 17, Wyd. Universite Paul Valery Montpellier, Montpellier 1998, s. 95-108 ;
 • A. Nowakowska, Politique et stratégie de développement des communes dans la période de transformation de système (exemple: communes de la voïvodie de Lodz) CEASH nr 18, Wyd. Universite Paul Valery Montpellier, Montpellier 1999, s. 19-30 ;
 • A. Nowakowska, Innowacyjność i potencjał B+R polskich regionów w perspektywie integrującej się Europy, [w]: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, pod red. D. Strahl, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2003, s. 420-430;
 • A. Nowakowska, Regionalne zróżnicowanie rozwoju a polityka inwestycyjna samorządu terytorialnego, [w:] Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku - doświadczenia i perspektywy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, z. 15/2003, s. 48-59;
 • A. Nowakowska, Pozycja metropolitalna Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce, [w:] Obszary metropolitalne, a rozwój regionalny i lokalny, pod red. K. Szołka, A. Zakrzewskiej –Półtorak, Biblioteka Regionalistyki nr 4/2004, Wrocław 2004, s. 149-154;
 • A. Nowakowska, Regionalne zróżnicowanie polityki inwestycyjnej samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod red. R. Brola, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1023/2004, s.486-492;
 • A. Nowakowska, Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności europejskiej gospodarki – Strategia Lizbońska i trzy lata jej realizacji, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, pod red. A. Kalety, K. Moszkiewicza, L. Woźniaka, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław nr 1030/2004, s.236-242;
 • A. Nowakowska, Polityka naukowo-technologiczna we wzmacnianiu konkurencyjności regionów, [w:] Studia regionalne w Polsce. Teoria, Polityka, Projektowanie, pod red. A. Klasika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 323-330;
 • A. Nowakowska, Strategia – podstawowe narzędzie zarządzania rozwojem jednostki samorządowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio – Oeconomica, 2005, T. 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13 – 21;
 • A. Nowakowska, A. Jewtuchowicz, Z. Przygodzki, Strategie dużych firm a procesy terytorializacji, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 155-163, (udział 33%);
 • A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Procesy globalizacji a strategie rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 186-194, (udział 30%);
 • A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Terytorializacja dużych przedsiębiorstw w regionie łódzkim – rekomendacje dla polityki regionalnej, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 207-211, (udział 50%);
 • A. Nowakowska, Transformacja potencjału akademickiego w ujęciu regionalnym, [w:] Gospodarka – przestrzeń - rozwój, pod red. S. Kornika, K. Wilk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1143, Wrocław 2006, s. 210-220;
 • Przedruk:
 • o Nowakowska, Transformation du potentiel universitaire en Pologne dans l’approche regionale, [w ]: La dynamique des ressources humaines – facteur potentiel d’integration dans l’ Europe elargie, pod red. C. Martin, M. Pirtea, A. Chermeleu, Wyd. Editura L’Université de l’Ouest Timisoara, Timisoara 2006, s.324-336;
 • A. Nowakowska, Potencjał innowacyjny polskich regionów, [w:] Kierunki Transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, pod red. K. Wilk, I. Potocznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 222-237;
 • A. Nowakowska, Regionalne systemy innowacji w Polsce – Stan i perspektywy rozwoju, [w:] Gospodarka przestrzenna, pod red. Z. Przybyła, T.X, Jelenia Góra 2007, s.181-186.
 • A. Nowakowska, Regionalne strategie innowacji w Polsce – pierwsze doświadczenia i oceny, [w:] Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, pod red. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 453 (8)/2007, s. 203-210;
 • A. Nowakowska, Region w tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji, [w:] Nauka – Innowacje – Gospodarka, pod red. P. Niedzielski, J. Guliński, E. Stawasz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 480 (13), Szczecin 2007, s. 137-146;
 • A. Nowakowska, C. Peyroux, M. Sokołowicz, Quelle contribution de l’universite au processus entrepreneurial en Pologne ?, [in :] Ch. Schmit (red.) Universite et entrepreneuriat, Tom II, Presses Ubiversitaires de Nancy, Nancy 2008, s. 75-90, (udział 33%);
 • A. Nowakowska, E. Boryczka, Wyższe uczelnie jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną współczesnych miast, [w:] Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, pod red. T. Markowski, D. Drzazga, Studia KPZKu PAN, t. CXXI, Warszawa 2008s. 100-110, (udział 50%);
 • A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Z. Przygodzki, Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym, [w:] Kapitał ludzki – Innowacje –Przedsiębiorczość, pod red. P. Niedzielskiego, K. Poznańskiej, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28/2009, Szczecin 2009, s. 279 – 294, (udział 34%);
 • A. Nowakowska, Regionalna polityka innowacyjna – rola, uwarunkowania, instrumenty w świetle badań ankietowych, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod red. R. Brola, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009, s. 82-92;
 • A. Nowakowska, Regionalna polityka innowacyjna – bilans dziesięcioletnich doświadczeń, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013?, pod red. M. Klamut, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 144-151;
 • A. Nowakowska, Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego, [w:] Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość, pod red. P. Niedzielski, J. Guliński, K. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 129-144;
 • A. Nowakowska, Regionalnej wymiar polityki innowacyjnej w kontekście Strategii Europa 2020 - ranga, charakter, ewolucja, [w:] Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region, pod red. M. Słupińskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 246, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 35-47;
 • A. Nowakowska, Alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej w ujęciu regionalnym, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, P. Niedzielski, K.B. Matusiak (red.), Zeszyty Naukowe nr 642, Ekonomiczne Problemy Usług nr 64, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 239 – 250.
 • A. Nowakowska, Procesy innowacji w kontekście rozważań francuskiej szkoły bliskości, [w :] Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości. Studia polsko – francuskie, pod red. A. Jewtuchowicz, G. Duché, A. Nowakowska, C. Peyroux, Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica nr 275/2012;
 • A. Nowakowska, Les défis des systèmes d’innovation régionaux en Pologne, [w :] Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości. Studia polsko – francuskie, pod red. A. Jewtuchowicz, G. Duché, A. Nowakowska, C. Peyroux, Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica nr 275/2012;
 • A. Nowakowska, S. Sokołowicz, C. Peyroux, Oddziaływanie wyższych uczelni na rozwój środowisk przedsiębiorczości. Przypadek Łodzi, [w :] Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości. Studia polsko – francuskie, pod red. A. Jewtuchowicz, G. Duché, A. Nowakowska, C. Peyroux, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica nr 275/2012, ss. 235-249; (50%);
 • A. Nowakowska, Innovativeness of clusters in Poland – state-of-the-art and development problems, [in:] A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov, Local production systems and regional economic development, Russian Academy of Sciences, Syberian Branch, Novosibirsk 2014, ss. 97-118;
 • A. Nowakowska, Inteligentne specjalizacje regionalne - nowa idea i wyzwanie dla polityki regionalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380, ss. 310-319;
 • A. Nowakowska, Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 121, ss. 223-237, 2016;
 • A. Nowakowska, Budowanie inteligentnego miasta. Studium przypadku Montpellier, Studia Miejskie nr 19/2016, ss. 23-34;
 • A. Nowakowska, Budowanie inteligentnych specjalizacji - doświadczenia i dylematy polskich regionów, Studia prawno-ekonomiczne, Tom XCVII, ss. 325-340, 2016;
 • A. Nowakowska, Living Lab – budowanie innowacyjnych partnerstw w działaniach samorządu terytorialnego. Polskie doświadczenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, ss. 91-103, 2016;
 • A. Nowakowska, New idea of building regional innovative capacities – smart specialisations, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Vol 2, No 320 (2016), ss. 75-85;
 • A. Nowakowska, B. Walczak, Dziedzictwo przemysłowe jako kapitał terytorialny. Przykład Łodzi, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 4 (45) 2016, s. 45-56;
 • A. Nowakowska, Terytorializacja procesów gospodarczych – od specjalizacji do specyficzności w rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 320/2017, s. 5-17;
 • A. Nowakowska, Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 268/2017, s. 26-38;
 • A. Nowakowska, Ewolucja regionalnej polityki innowacyjnej – od regionalnych systemów innowacji do inteligentnych specjalizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XIX, nr 4/ 2018, s. 9-20;

 2. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii :

 • A. Nowakowska, Instrumenty promowania i wspierania przedsiębiorczości na poziomie gminy, [w:] Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, pod red. A. Jewtuchowicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s.19-24;
 • A. Nowakowska, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jako instrument władz samorządowych w stymulowaniu rozwoju miasta, [w:] Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, pod red K.B. Matusiaka, Warszawa 1999;
 • A. Nowakowska, Zróżnicowanie rozwoju miast województwa łódzkiego, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, pod. red. M. Klamut, L. Cybulskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s.228-236;
 • A. Nowakowska, Strategia jako narzędzie stymulowania rozwoju gminy, [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, pod. red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000, s. 85-92;
 • A. Nowakowska, Les barrieres dans la mise en oeuvre des strategies de developpement de communes dans la periode de transformation de systeme, [w:] Dialogues culturels et developpement economique europeenne, pod red. D. Zait, C. Maryin, A. Zait, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi – Univerite „Pierre Mendez” Grenoble, Sedcom Libris 2000, s. 300-305 ;
 • A. Nowakowska, Polityka rozwoju gminy w okresie transformacji systemowej, [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, pod. red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2000, s.11-36;
 • A. Nowakowska, Przedsiębiorczość i innowacyjność gospodarki regionu w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, [w:] Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, pod. red. A. Jewtuchowicz, Łódź 2001, s. 139-147;
 • A. Nowakowska, Le potentiel economique et l’innovation de l’economie dans la voivodie de Lodz le contexte des differences regionales en Pologne, [w:]La Pologne- ses transformations economiques et institutionnelles et le processus de son integration a la l’Union europeenne, pod red. Universite Paule Valery Montpellier III 2001, s. 477-488 ;
 • A. Nowakowska, M. Marszałkowska, K.B. Matusiak Lokalne systemy produkcyjne Łodzi, Ostrołęki i Torunia (charakterystyka wybranych cech), [w:] Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, pod red. K.B. Matusiaka, E. Stawasza, A. Jewtuchowicz, Wyd. Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s.95-145 (udział 33%);
 • A. Nowakowska, K.B. Matusiak Innowacyjność w strategiach rozwoju i kontraktach regionalnych, [w:] Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, pod red. K.B. Matusiaka, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Wyd. Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s.292-304, (udział 50%);
 • A. Nowakowska, Les potentiels d’innovations et de connaissances des regions polonaises dans la perspective de l’integration europeenne, [w:] La construction eurpoeenne. Modes developpement et partenaires, Actes dela VIII ConferenceScientifique Internationale du Reseau PGV, Volume I, L’Universite Matej Bel Banska Bystrica, 2002, p. 89 – 100 ;
 • Przedruk:
 • A.Nowakowska, Les potentiels d’innovation et de connaissances des regions polonaises dans la perspective de l’integration europeenne, [w:]La Longuemarche. D’un systeme centralise a l’integration dans l’UE, pod red. C. Martin, L’Harmattan, Paris 2005, s. 329-341 ;
 • A. Nowakowska, Zróżnicowanie potencjału gospodarczego i innowacyjności regionów w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, pod red. W. Kosiedowskiego, Włocławek 2002, s. 147-158;
 • A. Nowakowska, Zróżnicowanie rozwoju miast regionu łódzkiego, [w:] Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, pod red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborskiego, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2002, s. 152-165;
 • A. Nowakowska, Polityka naukowo-technologiczna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionów, pod red. W. Kosiedowskiego, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławek 2004, s.155-161;
 • Przedruk:
 • A.Nowakowska, Politique scientifique-technologique de l’Union Europeene et developpement des regions en Pologne, [w:] L’innovation dans l’Europe elargie, Wyd. Universite Svishtov, Bulgarie 2003, s.220-226 ;
 • A. Nowakowska, Strategia Lizbońska – podstawowe narzędzie wzmacniania konkurencyjności europejskiej gospodarki, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, pod red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004. s. 109-116;
 • A. Nowakowska K.B. Matusiak, Dylematy Strategii Lizbońskiej – budowa gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2004, , pod red. K.B. Matusiaka, Łódź – Poznań, 2004, s. 459 – 464, (udział 50%);
 • A. Nowakowska, K.B. Matusiak, K. Zasiadły, Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji [w:] Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, pod red. K. B. Matusiaka, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań/Warszawa 2005, s. 14-39, (udział 33%);
 • A. Nowakowska, Enhancing the competitiveness of Polish regions – a change of external conditions of regional policy, [w:] The development of polish social and economic space at the beginning of the 21st century (chosen aspects), pod red. S. Korenik,PolishAcademyof Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, s. 105-112;
 • A. Nowakowska, Zmiany potencjału akademickiego Polski w latach 1999-2004, [w:] W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca regionie, pod red. J. Kota, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 149-160;
 • A. Nowakowska, Bивeння нaуoвo-дocлiднoгo ceктopy в peгioнi [w:] Методика робiт при побудовi Peгioнaльнoi iннoвaцiинoi стратегii Хepcoнcькoi oблacтi, pod. red. M. Klepka, Wyd. SOOIPP, Łódź 2007, s. 31-36;
 • A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Zdolności innowacyjne polskich regionów, [w:] Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, pod red. G. Gromada, M. Matusiak, M. Nowak, Wyd. SOOIPP Annual 2006, s.59-76, (udział 50%);
 • A. Nowakowska, Przestrzenne zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa łódzkiego, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, pod red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 99-114;
 • A. Nowakowska, Sukcesy i porażki polskich regionalnych strategii innowacji, [w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s.83-92;
 • A. Nowakowska, From regional innovation strategies to regional innovation system in Poland, [w:] Uzemi, znalosti a rozvoj na pocatku 21 stoleti, pod red. J. Malinovsky, J. Suchacek, K. Rozehnal, Wyd. Technicka Univerzita Ostrava, Ekonomicka Fakulta, Ostrawa 2007, s. 111-119;
 • A. Nowakowska, Regional innovations systems in Poland – current situation and future perspectives, [w:] L’Europe et le developpement regional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et mobilisation de la societe civile, Editor PGV, Isla, Lisboa 2007, s. 353-357 ;
 • A. Nowakowska, Postrzeganie regionalnej polityki innowacyjnej przez podmioty publiczne, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocean dystansu, Wyd. Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 177-190
 • A. Nowakowska, Regionalny kontekst procesów innowacji, [w :] Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 19-42;
 • A. Nowakowska, C. Peyroux, M. Sokołowicz, Contribution de l’universite polonaise a la dynamique entrepreneuriale : le cas de Lodz, [w :] La competitivite des enterprises, des territories et des Etats d’Europe. Consequences pour le developpement et la cohesion del’ U.E., pod red. C. Martin, J. Tomidajewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, s. 580-592, (udział 33%);
 • A. Nowakowska, Regionalne i narodowe systemy innowacji – istota, modele, dylematy, [w :] Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 83-102;
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K. Matusiaka, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (autorstwo 8 haseł do słownika), Warszawa 2008;
 • A. Nowakowska, Wiedza i świadomość proinnowacyjna podmiotów polityki regionalnej polityki innowacyjnej, [w:] Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 79-92;
 • A. Nowakowska, M. Feltynowski, Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów, [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów”, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 11-24, (udział 50%);
 • A. Nowakowska, Podmioty polityki regionalnej wobec procesów i polityki innowacyjnej w świetle badań ankietowych, [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s.41-56;
 • A. Nowakowska, M. Sokołowicz, C. Peyroux, Oddziaływanie wyższych uczelni na rozwój środowiska przedsiębiorczości, [w:] Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 109 – 126, (udział 33%);
 • A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz, Mapping clusters in Poland. A Comprehensive methodological approach, [w:] Theoretical and practical aspects of urban and regional development, T. Markowski, M. Turała (ed.), Polish Academy of Sciences Committee for Spatial, Economy and Regional Planning, Warsaw 2009, pp. 265-280, (udział 34%);
 • A. Nowakowska, E. Boryczka, Polityka innowacyjna województwa wielkopolskiego - studium przypadku, [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów”, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 163-182, (udział 50%);
 • A. Nowakowska, Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów- wnioski i rekomendacje, [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, pod red. A. Nowakowskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 207 – 213;
 • A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Klastry, [w:] Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, pod red K.B. Matusiaka, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 167 – 176;
 • A. Nowakowska, Implementacja regionalnej polityki innowacyjnej. Problemy i wyzwania, [w:] Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, pod red. L. Lewandowskiej, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, Łódź 2011, s.109-128.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, pod red. K. Matusiaka, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (autorstwo 7 haseł i współautorstwo 5 haseł do słownika), wyd. III poprawione, Warszawa 2011 (dwa nowe hasła: „wiedza” i „typologia wiedzy”);
 • A. Nowakowska, A. Rzeńca, Relacje gmina – jednostka wojskowa w strategicznych planach rozwoju, [w:] Relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym, pod red. M. Piotrowskiej-Trybull, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 50-65;
 • A. Nowakowska, Terytorium – źródło procesów innowacji, [w:] Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, pod red. A. Nowakowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 39-58;
 • D. Stawasz, A. Nowakowska, Komunikacja społeczna a zarządzanie miastem, [w:] Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, pod red. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Wyd. Placet, Warszawa 2013, s. 63-84 (50% udziału);
 • A. Nowakowska, Evolution de la politique regional de l’innovation en Pologne – bilans de 15 ans d’experience, [w:] C. Martin, A. Chermenelu (eds.), La cohesion europeenne en question, Editura Mirton Timisoara, 2014, ss. 87-94
 • A. Nowakowska, Kapitał ludzki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki. Nowe wyzwania wobec wyższych uczelni, [w:] Z. Przygodzki (red.) Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2014; ss. 13-26;
 • A. Nowakowska, Terytorialny wymiar konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] M. Słupińska (red.) Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ss.33-46;
 • A. Nowakowska, M. Turała, D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Inteligentne zarządzanie w miastach. Studium przypadku, [w:] D. Stawasz, D. sikora- Fernandez (red.) Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcja smart city, Wyd. Placet, ss. 135-206 (15%);
 • A. Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] A. Nowakowska, Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 11-38;
 • A. Nowakowska, A. Jewtuchowicz, Theoretical concepts supporting lokal production systems, [in:] S. Tonkova, M.E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.), Local production systems in countries in and outside the UE: From theory to practice, Ed. University of national and World Economy, Sofia 2014, ss. 19-41 (50%);
 • A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz, Local production systems in Poland – main characteristics, [in:] S. Tonkova, M.E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. Savelyev (eds.), Local production systems in countries in and outside the UE: From theory to practice, Ed. University of national and World Economy, Sofia 2014, ss. 130-149 (33%);
 • A. Nowakowska, Significance of innovation clusters in the development of intelligent regional specializations, [in:] S. Capkova, Regional development, entrepreneurship and local production systems, Ed. Matej Bel University, Banska Bystrica, 2015, ss.9-17;
 • A. Nowakowska, K. Petrikova, Road transport infrastructure in Sloviakia andPoland. How to stremgthen territorial cohesion?, [in:] C. Martin, j. Marasova (eds.), Pour une Europe fort: renover les structures economiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et educatives, Ed. Bellanum,Bratislava, ss. 214-230 (50%);
 • A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Drzewo celów i macierz korelacji, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.) Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 87-113;
 • A. Nowakowska, A. Rzeńca, Z. Przygodzki (2016), Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast, [w :] Z. Przygodzki (red.), Eko#Miasto. Zarzadzanie, Wyd. Uniwesrytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 9-20, (50% udziału) ;
 • A. Nowakowska, Polityka i planowanie rozwoju miasta, [w :] Z. Przygodzki (red.), Eko#Miasto. Zarzadzanie, Wyd. Uniwesrytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s.45-60 ;
 • A. Nowakowska, Zintegrowane strategie rozwoju miast, [w :] Z. Przygodzki (red.), Eko#Miasto. Zarzadzanie, Wyd. Uniwesrytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s.62-82;
 • A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Zintegrowane metody i narzędzia zarządzania miastem, [w :] Z. Przygodzki (red.), Eko#Miasto. Zarzadzanie, Wyd. Uniwesrytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s.109-138  (udział 20%);
 • Sokołowicz M. E., Nowakowska A., Polish-Ukrainian migration flows from the perspective of contemporary and future economic relations; [w:] Martin C., Rkibi T (eds.), La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la réalité européenne [The question of borders: a new representation of the European reality], Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad - Université Internationale de Casablanca, Grenoble-Casablanca 2017, pp. 102-115 ;
 • Новаковска А., Соколович М. (2017). Маркетинг города. [в:] Угрюмова А.А., Савельева М.В. Маркетинг Территорий. Юрайт,  Москва 2017, pp. 151-167;

Udział w ponad 30 projektach naukowo badawczych, w tym najważniejsze to:

 • „Determinanty powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych” – projekt badawczy KBN 1H02C049 17; wykonawca projektu;
 • „Mechanizmy tworzenia się łódzkiego regionu społeczno-gospodarczego po reformie administracyjnej państwa” - projekt badawczy KBN 1 H02C 052 19; wykonawca projektu (2000-2002);
 • „Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm” - projekt badawczy KBN 1HO2B 019 14; wykonawca projektu;
 • „Polityka miejska – wizje, strategie, realizacja” – projekt badawczy KBN – 2 H02C 108 24,  wykonawca projektu (2004-2005);
 • „Przedsiębiorczość, konkurencyjność i rozwój regionalny” - projekt badawczy KBN 2H02C02225; wykonawca projektu (2003 – 2005);
 • „Region w gospodarce opartej na wiedzy” – projekt badań własnych Uniwersytetu Łódzkiego – kierownik projektu (2005-2007);
 • „Zróżnicowanie przestrzenne procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim” – projekt badawczy KBN – 1H02C00226; wykonawca projektu (2004 – 2006);
 • “Podniesienie zdolności administracji regionalnej na Ukrainie w zakresie strategicznego zarządzania regionem” – projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; kierownik projektu (2007-2008);
 • „Rozwój metod transferu wiedzy i transferu technologii” – projekt badawczy zamawiany nr PW-004/ITE; wykonawca projektu;
 • „Budowanie zdolności innowacyjnych regionów” - projekt badań MNiSzW, Nr11402232/1867, kierownik projektu (2007 – 2009);
 • „Coordination action to improve trans-national cooperation of NCPs”- Component: Research Driven Clusters - overview on RDC policies, benchmarking, methods of characterization and examples of best practices”- 7 PR ‘Regions of Knowledge’; wykonawca projektu (2009);
 • “Relacje: wyższe uczelnie – środowisko regionalne” projekt realizowany w ramach współpracy polsko-francuskiej (z Uniwersytetem Montpellier III) – kierownik projektu;
 • „RESPONET NET Trans-national cooperation among Research Potential NCPs. Support to trans-national cooperation” - 7 PR ‘Regions of Knowledge’, wykonawca projektu (2009);
 • „Procesy integracji i dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” - projekt badaczy MNiSzW, Nr N N114 051335; wykonawca projektu (2008-2010);
 • „Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie - projekt badawczy MNiSzW, Nr NN114183938”, wykonawca projektu (2010-2011);
 • „Regionalny wymiar procesów innowacji. Współzależności, uwarunkowania, polityka”- projekt badawczy (habilitacyjny), Nr NN 114188238, wykonawca projektu (2010-2011);
 • „Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju” – projekt badawczy Akademii Obrony Narodowej finansowany przez NCN Nr O N115 311238, wykonawca projektu (2010-2013);
 • "Ocena skuteczności regionalnych systemów dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Studium porównawcze województwa łódzkiego i regionu Umbrii" (2011-2014) Nr N114 143240;
 • “Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis”, 7PR UE, wykonawca projektu, 2012 – 2015;
 • “EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast”; kierownik projektu, nr projektu: FSS/2014/HEI/W/0081 (projekt finansowany z Funduszu Norweskiego) styczeń 2015- czerwiec 2016;
 • „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lider projektu: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Partner: Uniwersytet Łódzki, główny wykonawca; marzec 2013- wrzesień 2015;
 • "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów" - projekt finansowany przez Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (marzec - lipiec 2017) – finansowany przez Ministerstwo Rozwoju – główny wykonawca;

 


 • Współautor „Strategii rozwoju województwa łódzkiego” - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (2000-2001);
 • Kierownik projektu i współautor „Strategii rozwoju miasta Łowicza na lata 2000-2010”projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Łowicz (2000);
 •  „Polityka regionalna Unii Europejskiej, a moja gmina” cykl warsztatów i konferencji – projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (2000);
 • Kierownik projektu i współautor „Strategii rozwoju miasta i gminy Uniejów” - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Uniejów (2001);
 • Współautor „Koncepcji Centrum Zaawansowanych Technologii Subregionu Kaliskiego” - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego (2007);
 • Kierownik projektu i współautor „Strategii rozwoju powiatu radomskiego” - projekt realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radomsku (2002)
 • Współautor „Marketingowej Koncepcji Rozwoju Regionu Kaliskiego” - projekt realizowany na zlecenie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (2002);
 • Współautor „Strategii rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka” - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (2003);
 • Udział w realizacji projektu „PROREVITA - Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi” - projekt realizowany przy współpracy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi (2006);
 • Współautor „Strategia rozwoju miasta Kalisza na lata 2004-2013”- projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Kalisz i Powiatu Kaliskiego (2004)
 • Współautor ekspertyzy „Zróżnicowanie potencjału gospodarczego województw” - ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy (2005);
 • Współautor „Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020”- projekt realizowany we współpracy ze „Sztabem Ulicy Piotrkowskiej” (2009);
 • Analizy i opracowania na potrzeb „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020”- projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (2005);
 • Współautor „Strategii rozwoju turystyki powiatu Nowe Miasto Lubawskie” – projekt realizowany na zlecenie powiatu Nowe Miasto Lubawskie (2003);
 • Kierownik i wykonawca projektu “ Identyfikacja klastrów w Polsce. Mapa klastrów w Polsce 2008. Metodologia benchmarkingu klastrów” – projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2008);
 • „Strategia rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej” – projekt realizowany na zlecenie Stowarzyszenia Mariańskiego Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (2007);
 • Współautor „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”- projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi (2008);
 • Współautor „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”- projekt realizowany na zlecenie Urząd Marszałkowski w Łodzi (2006);
 • Udział w realizacji projektu „Benchmarking parków technologicznych - pilotaż” – projekt realizowany na zlecenie projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2009);
 • Udział w realizacji projektu „Perspektywy Regionalnej Strategii Innowacji w woj. świętokrzyskim” – projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego (2010);
 • Kierownik i wykonawca projektu „Nadzór benchmarkingu klastrów w Polsce” – projekt realizowany na zlecenie projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2010);
 • Udział w realizacji projektu BIOS – Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu – projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2010-2011);
 • Współautor „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego2030”(członek zespołu ekspertów) – projekt realizowany na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (2011-2012);
 • Szkolenia z zakresu „Terytorialnego wymiaru planowania strategicznego” w ramach projektu „Skuteczna i efektywna polityka rozwoju – doświadczenia z przeszłości wnioski na przyszłość” - seminarium szkoleniowe dla administracji publicznej realizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (listopad 2011);
 • Cykl 5 publikacji (ekspertyz) dotyczących budowania zdolności innowacyjnych regionu opracowanych w ramach projektu „Partnerska sieć współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET”- projekt realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (listopad – grudzień 2011);
 • Kierownik projektu i współautor „Zintegrowanej strategii rozwoju powiatu Wieluńskiego 2014-2020”projekt realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu (2014);
 • Współautor „Zintegrowanej strategii rozwoju powiatu Wieruszowskiego 2014-2020”projekt realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie (2014);
 • Współautor „Strategii Rozwoju Gminy Łubnice” – projekt realizowany na zlecenie Urzędu Gminy Łubnice (2013);
 • Współautor „Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej2030”– członek zespołu ekspertów (2014);
 • Kierownik projektu i współautor „Programu Rozwoju Produktów Turystycznych w gminie Pleśna” analiza realizowany w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego w ramach funduszy UE (Kapitał ludzki- 2014);
 • Kierownik projektu i współautor „Strategii rozwoju gminy Bedlno”, projekt realizowany na zlecenie Urzędu Gminy Bedlo (2015-2016);
 • Kierownik projektu i współautor „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Turystyki Ziemi Kościerskiej2025”– analiza realizowany w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego w ramach funduszy UE (Kapitał ludzki- 2015);
 • Kierownik projektu i współautor „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka2025”– projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (2016);
 • Konsultant koncepcji badania „Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów Metropolitalnych Łodzi i Warszawy” – projekt realizowany prze Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Łodzi, (2015);
 • Ekspert w tworzeniu Systemu Monitoringu i Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji – analiza realizowane na w ramach projektu realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (2016);
 • Ekspert Urzędu Miasta Łodzi w dziedzinie rewitalizacji (2015/2016);
 • Kierownik projektu i współautor „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Uniejów2025”– projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Uniejów (2017);
 • Kierownik projektu i współautor „Lokalnego Programu Rewitalizacji Łęczycy”- projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Łęczycy (2017);
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź