Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

DR EDYTA ŁASZKIEWICZ

stopień naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt

telefon: +48 42 635 55 63
e-mail: edyta.laszkiewicz@uni.lodz.pl

research gate: zobacz
google scholar: zobacz

Obszary badawcze:
 • analiza danych przestrzennych,
 • ekonometria przestrzenna,
 • sprawiedliwość środowiskowa,
 • rynek nieruchomości (w szczególności: wycena hedoniczna).
Przebieg kariery naukowej:

 • 2015 - doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  Tytuł pracy: Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych
Staże naukowe:
 • 01.2014-06.2014 - University of Bristol, School of Geographical Sciences (Wielka Brytania) - research fellow

Wybrane artykuły naukowe:

 • Koprowska, K., Łaszkiewicz, E., Kronenberg, J., & Marcińczak, S. (2018). Subjective perception of noise exposure in relation to urban green space availability. Urban Forestry & Urban Greening.
 • Łaszkiewicz, E., Kronenberg, J., & Marcińczak, S. (2017). Attached to or bound to a place? The impact of green space availability on residential duration: The environmental justice perspective. Ecosystem Services.
 • Szumilo, N., Łaszkiewicz, E., & Fuerst, F. (2017). The spatial impact of employment centres on housing markets. Spatial Economic Analysis, 12(4), 472-491.
 • Łaszkiewicz, E., & Modranka, E. (2017). Diversity of Convergence and Spatial Dependence Between European Metros and Non-Metros. An Application of the Two-Regime Spatial Autoregressive Panel Model. Argumenta Oeconomica, (2 (39)), 237-261.
 • Czembrowski, P., Łaszkiewicz, E., & Kronenberg, J. (2016). Bioculturally valuable but not necessarily worth the price: Integrating different dimensions of value of urban green spaces. Urban Forestry & Urban Greening, 20, 89-96.

Monografie:

 • Łaszkiewicz, E. (2016). Ekonometria Przestrzenna III. Modele wielopoziomowe – teoria i zastosowania, CH. Beck.
 • ENABLE - Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions (Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych) - 2017-2019 - ERA-NET (Biodiversa) - http://projectenable.eu/
 • ETIUDA1 - Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych - 2013-2014 (Narodowe Centrum Nauki)
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź