Sobota, 18 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

DR BEATA WIETESKA-ROSIAK

stopień naukowy: doktor
stanowsko: adiunkt

pokój: B307

konsultacje w sierpniu i w sesji poprawkowej:

06.08.2018; godz. 9.30-10.30

10.09.2018; godz. 11.00-12.00

18.09.2018; godz. 10.00-11.00

 

 

 


 

 

telefon: +48 42 635 53 25
e-mail: beata.wieteskarosiak@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • bezpieczeństwo publiczne, bezpieczna przestrzeń, zarządzanie kryzysowe
 • transport zrównoważony, logistyka miejska
 • zrównoważony rozwój miast, 
 • konkurencyjność regionów
Prowadzone przedmioty:
 • logistyka miejska
 • transport zrównoważony w regionie
 • zarządzanie bezpieczeństwem w regionie
 • ryzyko w gospodarce przestrzennej
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie kryzysowe
 • polityka regionalna
 • transfer wiedzy w klastrach
 • region w gospodarce opartej na wiedzy
Prowadzone seminaria:
 • Bezpieczne i zrównoważone miasto - licencjat

Pełnione funkcje:

 • realizacja zadań z zakresu przygotowania programów kształcenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna
Przebieg kariery naukowej:
 • Uczestnik praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości prowadzonych przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych: 2013-2015
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o ekonomii, rozprawa doktorska „Bezpieczeństwo publiczne jako czynnik konkurencyjności regionu”
 • Studia podyplomowe, Uniwersytet Łódzki, Rynek Nieruchomości – Wycena, 2006-2007
 • Studia doktoranckie, Ekonomia studia stacjonarne 3-go stopnia, 2005-2010 
 • Studia magisterskie, Gospodarka Przestrzenna, Specjalności: Modelowanie i prognozowanie regionalne; Ubezpieczenia; 2000-2005

Staże i szkolenia:

 • Szkolenie: Wprowadzenie do e-kształcenia, październik 2014

 • Praktyki na rzeczoznawce majątkowego organizowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych: 2013-2015

 • Szkolenie: Coaching 

 • Szkolenie: TEchniki relaksacyjne

 • Szkolenie: Zarządzanie czasem

Nagrody i wyróżnienia:
Udział w organizacjach:

Hobby:
 • wycena nieruchomości

Książki i redkacje:

 • .
 • Artykuły naukowe:
 • B.W.Rosiak, Środowiskowa odpowiedzialność urzędów gmin i starostw powiatowych - przykład woj. łódzkiego, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, nr 253, 2014, s. 63-72.

 • B.W.Rosiak, Odpowiedzialne praktyki w urzędach gmin i starostwach powiatowych na przykładzie regionu łódzkiego, "Samorząd Terytorialny", nr 1-1/2014, s. 122-129.

 • B.W.Rosiak, Zrównoważony biznes na przykładzie zielonych inwestycji na rynku nieruchomości,  "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (44), 2013, s. 68-80.

 • B. W. Rosiak, Zrównoważony biznes na przykładzie zielonych inwestycji na rynku nieruchomości, Ekonomia i Środowisko, nr 1 (44).2013.

 • B. W. Rosiak, Korporacje transnarodowe w gospodarce otwartej i ich znaczenie dla regionu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, "Logistyka", nr 2/2013 r. s.93-100.

 • B. W. Rosiak, Społeczna odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń, Zeszyt Ubezpieczenia, 2012.
 • B. W. Rosiak, Dyskusja nad lokalizacją parkingów wielopoziomowych na osiedlach mieszkaniowych  z wielkiej płyty, Transport miejski i regionalny
 • B. W. Rosiak, Identyfikacja narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów transportowych w miastach, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im prof. Janusza Chechlińskiego, Zeszyt Naukowy nr 14, 2011.
 • B. W. Rosiak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionu, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 
 • B. W. Rosiak, Działalność władz publicznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego – na przykładzie województwa łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011

  B.W. Rosiak, Powódź, ochrona przeciwpowodziowa oraz ekonomiczne skutki powodzi w polskich regionach, [w:] Zeszyt Naukowy WSFiI nr 13, W. Włodarczyk Guzek (red.) , Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, Kalisz 2010.

  B.W. Rosiak, Formy pomocy państwa dla poszkodowanych przez żywioł na przykładzie powodzi 2011, [w:] Ubezpieczenia, Acta Universitatis Lodziensis, S. Wieteska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

  B.W. Rosiak, Bezpieczna przestrzeń jako czynnik poprawy bezpieczeństwa publicznego w mieście i regionie [w:] Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, E. Sokołowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

  B.W. Rosiak, Innowacje w budowaniu bezpieczeństwa publicznego [w:] Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, A. Nowakowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

 • Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, uczestnictwo w pracach badawczych, 2015
 • ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise, projekt międzynarodowy, uczestnictwo w pracach badawczych, 2015
 • Transport zrównoważony w największych miastach w Polsce, badania własne 2015
 • Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni miejskiej, badania własne 2014
 • Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie, uczestnictwo w pracach badawczych, 2013
 • Społeczna i środowiskowa działalność władz publicznych i przedsiębiorstw w regionie. 2013
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a rozwój regionu, badania własne 2011
 • Władze samorządowe gmin i powiatów w budowaniu bezpieczeństwa publicznego, badania własne 2009
 • Działalność władz publicznych i instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w regionie, badania własne 2008.
 • Budowanie zdolności innowacyjnej regionów, uczestnictwo w pracach badawczych, realizowanych w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Przeprowadzenie wykładu pt. Cele i zadania logistyki miejskiej na konferencji, pt. Strategia rozwoju łódzkiego węzła komunikacyjnego, 09.03.2015 r., Łódź, Hala Expo. Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw branży TSL 
 • Współpraca przy opracowaniu kwestionariusza ankiety o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowanej do mieszkańców w ramach projektu Bezpieczne miasto – inna droga  prowadzonego przez Fundację Normalne Miasto Fenomen, grudzień-styczeń 2015 r.
Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź