Sobota, 22 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Youtube Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

MGR SYLWANA KAŹMIERSKA

tytuł zawodowy: magister
stanowsko: doktorant

pokój: T405
konsultacje: środy, 12:00 - 13:30

telefon: +48 42 635 53 24
e-mail: sylwana.kazmierska@uni.lodz.pl

Obszary badawcze:
 • Klastry logistyczne
 • Koncentracja branżowa jako czynnik tworzenia się klastrów
 • Place-based policy a polityka klastrowa
 • Crowdfunding w procesie tworzenia się regionalnych specjalizacji
Prowadzone przedmioty:

Polityka rozwoju klastrów w regionie

Przebieg kariery naukowej:
 
 • Od 2015r.: Studium doktoranckie ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki  
 • 2013-2015:  studia II-stopnia na kierunku Logistyka, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2015: Studia studia II-stopnia na kierunku Business and Management w Porto, Portugalia, Instituto Politécnico do Porto
 • 2012-2015:  studia I-stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza, Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2010 – 2013: studia I-stopnia na kierunku Logistyka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego     
Nagrody i wyróżnienia:

 • Uzyskanie 3. Miejsca w VIII edycji Konkursu na „Najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych obronioną w roku akademickim 2014/2015” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Udział w organizacjach:

 • Przewodnicząca SKN Ekonometrii Stosowanej przy Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2015-2015
 • Uczestnik Pnelu Analitycznego SKN „Inwestor” na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym UŁ

Artykuły naukowe:

 

 • Sylwana Kaźmierska,”Polityka ukierunkowana terytorialne jako nowe podejście do procesów klasteringu” [w:] Pancer-Cybulska E. (red.), Szostak E., „Wyzwania dla spójności Europy”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 466, Wrocław 2017.
 • Sylwana Kaźmierska, „Zaufanie i relacje partnerskie jako elementy kapitału społecznego determinujące rozwój klastrów”, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego nr 21, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, Łódź 2016, s. 271 - 282.
 • Sylwana Kaźmierska, „Ewaluacja i techniki ilościowe w badaniu struktur klastrowych” [w:] Nowak M., Dziekański P. (red.), „Innowacje jako element rozwoju regionu”, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2016.
 • Sylwana Kaźmierska, „Koncentracja branżowa jako czynnik lokalizacji klastrów – przykład regionu łódzkiego” [w:] Nowak M., Dziekański P. (red.), „Innowacje jako element rozwoju regionu”, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2016
 • Sylwana Kaźmierska,   „Benchmarking jako metoda analizy struktur klastrowych w regionie – przykład regionu łódzkiego”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2014
 • Sylwana Kaźmierska,  „Wspomaganie rozwoju klastrów logistycznych przez władze samorządowe miasta i regionu”, Logistyka nr 5/2014 
 • Sylwana Kaźmierska,  „Klastry jako potencjał rozwojowy regionu”, Logistyka nr 3/2015 


Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź