Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

MGR MAŁGORZATA GRODZICKA-KOWALCZYK

tytuł zawodowy: magister inż. arch.
stanowsko: doktorant

pokój: B306

e-mail: malgorzata.grodzicka@unilodz.eu

Obszary badawcze:
 • ekonomia cyrkularna;
 • zrównoważony rozwój miast;
 • planowanie przestrzenne; 
 • partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym;
Przebieg kariery naukowej:
 • 2010-2011 - Uniwersytet Łódzki, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, st. podyplomowe: RYNEK NIERUCHOMOŚCI – WYCENA;
 • 2006-2007 - Politechnika Warszawska, Wydz. Architektury, st. podyplomowe: URBANISTYKA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA;
 • 1997-2003 - Politechnika Łódzka, Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, st. magisterskie: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA;
Udział w organizacjach:
 • od 2013 Członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie (do czasu likwidacji OIU);

Artykuły naukowe:

 • Nowakowska A., Grodzicka-Kowalczyk M., Circular economy approach in revitalization: an opportunity for effective urban regeneration, ECONOMICS AND ENVIRONMENT No. 4(71) 2019 (współautorstwo)

Inne:

 • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce – uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, 2016 (prowadzenie badań na potrzeby pracy);
 • Wójcik M., Suliborski A., Dmochowska-Dudek K., Grodzicka-Kowalczyk M., Oszacowanie kosztów i korzyści dla Obszaru Metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego, Wyd. ROT BPPWŁ w Łodzi, 2015 (współautorstwo);
 • REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas: Going Beyond Urban Metabolism, członek konsorcjum projektu, h2020repair.eu;
 • WATERDRIVE: Water driven rural development in the Baltic Sea Region, członek konsorcjum projektu, water-drive.eu;
 • SCREEN: Synergic CirculaR Economy across European regioNs, realizator badania: Wywiady z podmiotami gospodarki cyrkularnej w województwie łódzkim;

 • Zintegrowana Oferta Inwestycyjna Województwa Łódzkiego, 2018;
 • Opracowanie planu – strategii konsultacji dot. zagospodarowania przestrzennego gminy w ramach ogólnopolskiego projektu wsparcia gmin (MIiR), 2018;
 • Program Rewitalizacji Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu, 2017;
 • Koncepcja zagospodarowania – teren rekreacyjny nad Zalewem Sulejowskim, 2016;
 • Koncepcja zagospodarowania – teren rekreacyjny nad Zalewem Sulejowskim – obszar w zarządzie RZGW Warszawa, 2016;
 • Badanie możliwych obszarów współpracy międzynarodowej miast Koluszki i Dujingyan, 2016;
 • Koncepcja lokalizacji portu multimodalnego na obszarze Gminy Koluszki, 2016;
 • Koncepcja projektu partnerskiego pn. Wykorzystanie drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego, 2016;
 • Program Rewitalizacji Gminy Czerniewice, 2016;
 • Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku (konsultacje), 2016;
 • Program Rewitalizacji Gminy Rzeczyca, 2016;
 • Program Rewitalizacji Gminy Złoczew, 2016;
 • Program Rewitalizacji Gminy Osjaków, 2016;
 • Strategia promocji marki Piotrków Trybunalski, 2016;
 • Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią a Warszawą, 2014;
 • Plan rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice, 2014;
 • Koncepcja zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice, 2014;
 • inne;
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź