Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

PUBLIKACJE

Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu

Legutko-Kobus P., Rzeńca A., Skubała P. & Sobol A., Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020.

Pobierz bezpłatnie ze strony KPZK PAN
Pobierz bezpłatnie z serwisu Research Gate

ISBN: 978-83-63305-75-8

Miasta studentów – miasta konsumentów. Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynu

Zasina J., Miasta studentów – miasta konsumentów. Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Pobierz bezpłatnie ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Pobierz bezpłatnie z Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Pobierz bezpłatnie z serwisu Research Gate 

ISBN: 978-83-8220-094-2
e-ISBN: 978-83-8220-095-9

Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji

Nowakowska A., Legutko-Kobus P. & Walczak B., Od rehabilitacji do włączenia społecznego - współczesne ujęcie procesów rewitalizacji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019.

Pobierz bezpłatnie ze strony KPZK PAN

ISBN: 978-83-63305-75-8

Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

Guz J., Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Spis treści

ISBN:  978-83-8142-110-2 (p); 978-83-8142-111-9 (online)

Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach

Feltynowski M., Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Spis treści

ISBN:  978-83-8088-954-5 (p); 978-83-8088-955-2 (online)

Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne

Przygodzki Z., Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Spis treści

ISBN: 978-83-8088-684-1 (p); 978-83-8088-685-8 (online)

Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje

Sokołowicz M.E., Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Pobierz

ISBN: 978-83-7969-785-4 (p); 978-83-7969-786-1 (online)

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance

Słupińska M., Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Spis treści

ISBN: 978-83-8088-093-1

Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Polityka przestrzenna w Polsce Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe

Brzeziński C., Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-795-3

Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and Economic Policy Issues

Nowakowska A. (ed.), Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and Economic Policy Issues, Łódź University Press, Łódź 2015.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-488-4 (P); 978-83-7969-489-1 (online)

Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies

Sokołowicz M.E. (ed.), Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies, Łódź University Press, Łódź 2015.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-491-4 (p); 978-83-7969-492-1 (online)

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym

Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-530-0

Zrównoważony rozwój - naturalny wybór

Rzeńca A., Drzazga D., Burchard-Dziubińska M., Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-090-9

Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń

Przygodzki Z. (red.),Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeńWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-044-2

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy

Przygodzki Z. (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-045-9

 

Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii

Słupińska M. (red.), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Spis treści

ISBN: 978-83-7969-386-3

Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przyklad Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski

Przygodzki Z. (red.), Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przyklad Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i PolskiWydawnictwo DifinWarszawa 2013.

Spis treści

ISBN: 978-83-7641-885-8


Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka

Nowakowska A. (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Spis treści

ISBN: 978-83-7525-954-4

Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju

Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Spis treści

ISBN: 978-83-7525-808-0

Oblicza innowacyjności w regionie

Kina E. i Sokołowicz M.E.. (red.), Folia Oeconomica z. 290, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Spis treści

ISSN: 0208-6018

Spójność regionalna, polityka, mechanizmy, perspektywy

Feltynowski M. i Przygodzki Z. (red.), Folia Oeconomica z. 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Spis treści

ISSN: 0208-6018

pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje

Feltynowski M., Kina E., Niepiekło B., Tomaszewska A. (red.), pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje, Wydawnictwo Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

ISBN: 978-83-913754-8-8

Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości. Studia polsko-francuskie

Jewtuchowicz A. i Nowakowska A. (red.), Folia Oeconomica z. 275, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Spis treści

ISSN: 0208-6018

Poradnik dla uczestników Warsztatów pO KOLEI. Czas na Łódź!

Boryczka E.M., Sokołowicz M.E., Wróblewski W., Zasina J., Poradnik dla uczestników Warsztatów "pO KOLEI. Czas na Łódź!", Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

ISBN: 978-83-913754-6-4

RAPORT Z BADANIA. Oferta kulturalna Łodzi. I edycja (2011)

Zasina J., Sokołowicz M.E., Feltynowski M. (red.), RAPORT Z BADANIA. Oferta kulturalna Łodzi. I edycja (2011), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

ISBN: 978-83-913754-7-1

Regionalny wymiar procesów innowacji

Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacjiWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Spis treści

ISBN: 978-83-7525-541-6

 

RAPORT Z BADAŃ. Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010)

Sokołowicz M.E., Zasina J., Feltynowski M., Mikołajczyk K. (red.), RAPORT Z BADAŃ. Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

ISBN: 978-83-913754-5-7


Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region

Słupińska M. (red.), Folia Oeconomica z. 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Spis treści

ISSN: 0208-6018-246

Metropolia i jej region

Brzeziński C. (red.), Folia Oeconomica z. 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Spis treści

ISSN: 0208-6018-245

Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej

Jewtuchowicz A. i Wójcik M. (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Spis treści

ISBN: 978-83-62378-12-8

 

Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej

Suliborski A. i Przygodzki Z. (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej
i przestrzennej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Spis treści

ISBN: 978-83-62378-11-1

 

RAPORT Z BADAŃ. Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009-2010)

Sokołowicz M.E, Boryczka E.M., Kina E., Tomaszewska A.W., Zasina J., Feltynowski M. (red.), RAPORT Z BADAŃ. Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009-2010), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

ISBN: 978-93-62378-13-5

Zdolności innowacyjne polskich regionów

Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

ISBN 978–83–88529–63–3

 

Budowanie zdolności innowacyjnej regionów

Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnej regionówWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

ISBN 978–83–88529–59–7

 

Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozowju

Feltynowski M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozowju, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.

Spis treści

ISBN: 978-83-7556-141-8

Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań

Sokołowicz M.E., Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

ISBN: 978-83-88529-44-3

Współczesne wyzwania miast i regionów

Jewtuchowicz A. i Rzeńca A. (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Spis treści

ISBN: 978-83-7525-283-5

Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy

Nowakowska A. (red.), Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu ŁódzkiegoŁódź 2009.

Spis treści

ISBN: 978-83-7525-258-3

 

Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych
(na przykładzie regionu łódzkiego)

Sokołowicz M. E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Spis treści

ISBN: 978-83-7525-209-5

Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy

Przygodzki Z. iSokołowicz M.E., Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

ISBN: 978-83-88529-44-3

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Nowakowska A., Przygodzki Z., Chądzyński J., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.

Spis treści

ISBN: 978-83-7556-425-9

Region w gospodarce opartej na wiedzy

Jewtuchowicz A. (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Spis treści

Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej

Brzeziński C. (red.), Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Spis treści

Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej

Przygodzki Z. (red.), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Spis treści

Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim

Jewtuchowicz A. i Suliborski A. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Spis treści

Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju

Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Spis treści

Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa

Jałowieckiego B., Majera A., Szczepańskiego M.S., Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Spis treści

Wokół socjologii przestrzeni

Starosta P. i Majer A. (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Spis treści

Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów

Jewtuchowicz A. (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionówWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Spis treści

Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej

Głuszczak Z. i Nowakowska A. (red.), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Spis treści

Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy

Jewtuchowicz A. i Suliborski A. (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Spis treści

Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej

Nowakowska A. (red.), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Spis treści

Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej

Jewtuchowicz A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Spis treści

Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów

Jewtuchowicz A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

Spis treści

Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy

Majer A., Studia KPZK PAN Tom CVII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Spis treści

Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny

Jewtuchowicz A. (red.), Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Spis treści

Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego


Jewtuchowicz A. (red.), Folia Oeconomica z. 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Spis treści

Duże miasta Ameryki. „kryzys” i polityka odnowy

Majer A., Duże miasta Ameryki. „kryzys” i polityka odnowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Spis treści

Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej


Jewtuchowicz A. (red.), Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.

Spis treści

Developpement local et regional dans la periode de transformation de l’economie Polonaise

Developpement local et regional dans la periode de transformation de l’economie Polonaise, Jewtuchowicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.

Spis treści

Efekty zewnętrzne w procesie urbanizacji i uprzemysłowienia

Jewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesie urbanizacji i uprzemysłowieniaActa Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987.

Spis treści

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź