Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

REGIONALNY WYMIAR PROCESÓW INNOWACJI – WSPÓŁZALEŻNOŚCI, UWARUNKOWANIA, POLITYKA

Informacje podstawowe

Nazwa projektu: Regionalny wymiar procesów innowacji – współzależności, uwarunkowania, polityka
ID projektu:  N N114 188238 
Okres realizacji:  2010.05.07 - 2011.11.06 
   
Kierownik projektu: dr Aleksandra Nowakowska
   
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki 
Budżet:  89 300,00 PLN


 

Publikacje będące wynikiem projektu

  • A. Nowakowska, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  • A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki. Innowacje. Korporacje transnarodowe, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
  • A. Nowakowska, Regionalna polityka innowacyjna – bilans dziesięcioletnich doświadczeń, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013?, pod red. M. Klamut, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 144-151.
  • A. Nowakowska, Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego, [w:] Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość, pod red. P. Niedzielski, J. Guliński, K. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 129-144.
  • A.Nowakowska, Regionalny wymiar polityki innowacyjnej w kontekście Strategii Europa 2020- ranga, charakter, ewolucja, [w:] Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, Nr 246 , s. 35-48.
  • A. Nowakowska, Implementacja regionalnej polityki innowacyjnej. Problemy i wyzwania, [w:] Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego pod red. L. Lewandowskiej, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, Łódź 2011, s.109-128.
  • A. Nowakowska, Alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej w ujęciu regionalnym, Zeszyty Naukowe nr 642, Ekonomiczne Problemy Usług nr 64, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 239 – 250.

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź