Poniedziałek, 2 sierpnia 2021, tydzień nieparzysty (31)
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OBYWATELSKA (GRANT RSA)

Regional Studies Association Research Network on Citizen Entrepreneurship

Koncepcja Citizen Entrepreneurship (CE) zakłada proaktywne zaangażowanie mieszkańców poprzez nowe prywatne, publiczne i obywatelskie formy zaspokajania potrzeb zbiorowych: od parków, skwerów, ulic, ogrodów i innych przestrzeni publicznych, poprzez szereg usług oferowanych w mieście, takich jak transport publiczny, zaopatrzenie w wodę, opieka zdrowotna i infrastruktura energetyczna, po takie zasoby miejskie, jak: atmosfera życia w mieście, kultura czy tożsamość miejska.

W warunkach kryzysu tradycyjnych instytucji sektora publicznego z jednej strony oraz niedoskonałości mechanizmów rynkowych z drugiej, społeczności lokalne i regionalne rozwijają nowe formy zaspokajania potrzeb zbiorowych. Skutkuje to eksperymentowaniem i powstawaniem nowych podejść do polityki miejskiej i regionalnej. W tym celu, sieć badawcza RSA nad zjawiskiem przedsiębiorczości obywatelskiej będzie koncentrować się na:

  1. Opracowaniu ram koncepcyjnych i skutecznej metodologii dla badania zjawiska przedsiębiorczości obywatelskiej
  2. Badaniu, w jaki sposób i dlaczego obywatele jako producenci, konsumenci i użytkownicy angażują się indywidualnie i zbiorowo we wspieranie rozwoju zrównoważonego we wspólnotach miejskich
  3. Wymianie wyników badań w opisanym zakresie a prowadzonych w różnych miastach świata
  4. Organizowaniu wydarzeń naukowych na temat Citizen Entrepreneurship
  5. Współpracy z podmiotami publicznymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, w zakresie rozwijania nowych form działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w społecznościach lokalnych.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź