Poniedziałek, 22 stycznia 2018, tydzień parzysty (04)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS
katedra-gospodarki-regionalnej-i-srodowiska-ul.png

Home

specjalnosc.png

NOWOŚĆ! MONOGRAFIA NAUKOWA DR. MARIUSZA E. SOKOŁOWICZA

« Przejdź do listy aktualności

NOWOŚĆ! Monografia Naukowa Dr. Mariusza E. Sokołowicza

rozwoj-terytorialny.jpg

Sokołowicz M.E., Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego coraz silniej eksponuje sprawność otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej i organizowania życia społeczności miejskich i regionalnych. Perspektywa ta upatruje podstaw procesów ekonomicznych zarówno w instytucjach formalnych (np. przejrzystość i efektywność prawa, sprawność działania przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego) jak i pozaformalnych (np. czynniki kulturowe, poziom zaufania społecznego, sposób zorganizowania społeczności i społeczeństw). Pozwala to dostrzec, że w warunkach rosnącej mobilności kapitału, ludności, towarów i informacji, pewne czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zlokalizowane”, choć ich charakter bywa trudno uchwytny.

Zjawisko terytorialnego zróżnicowania instytucjonalnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w której podejmowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. Celem książki jest wskazanie możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej jako dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk ekonomicznych, w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, przede wszystkim w kontekście relacji między instytucjami, bliskością i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”.

Spis treści

Kup

Opublikowane: 11-01-2016
Do góry
wersja do druku
skn-spatium.png
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź