Poniedziałek, 2 sierpnia 2021, tydzień nieparzysty (31)
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

2015: NOWA POLITYKA MIEJSKA

konferencja NOWA POLITYKA MIEJSKA praktyka – wyzwania – obszary badań

Pod patronatem honorowym

 • Prezydenta Miasta Łodzi
  Hanny Zdanowskiej

 • Zarządu
  WFOŚiGW w Łodzi

 • Marszałka Województwa Łódzkiego
  Witolda Stępnia

Informacje ogólneProgramInformacje dla uczestników

Cel konferencji:

Miasta, jako główne ośrodki koncentracji wiedzy, innowacji, nauki i biznesu stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi i przestrzennymi. Reorientacja polityki miejskiej i wyzwania Krajowej Polityki Miejskiej stanowią szansę na zdynamizowanie rozwoju obszarów zurbanizowanych. Realizacja celów i zadań umożliwiających rozwój miast zrównoważonych, konkurencyjnych i gwarantujących wysoką jakość życia wymaga interdyscyplinarnej dyskusji oraz wsparcia merytorycznego i technicznego.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami, praktykami samorządowymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Doświadczenie i wiedza umożliwiają sformułowanie wniosków dotyczących efektywnego i skutecznego wspierania zrównoważonego rozwoju miast, na miarę XXI w. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja dobrych praktyk i wyników badań. Mamy nadzieję, iż wnioski przyczynią się do wsparcia procesu implementacji nowej polityki miejskiej. Liczymy, iż spotkanie zaowocuje także wyznaczeniem nowych kierunków prac badawczych oraz pogłębi relacje pomiędzy naukowcami i praktykami miejskimi.

Tematyka konferencji

Tematyka proponowanych zagadnień stanowiących podstawę do dyskusji:

 • terytorialny wymiar rozwoju;
 • zintegrowane planowanie i zarządzanie miastem;
 • zrównoważony rozwój miast;
 • Smart City;
 • rewitalizacja miast;
 • miasto wobec zmian klimatycznych;
 • partnerstwa miejskie;
 • klauzule społeczne w partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • partycypacyjne zarządzanie miastem;
 • jakość życia. 

Warunki uczestnictwa - opłaty i publikacja

Opłaty konferencyjne:

Opłata za uczestnictwo w konferencji
która pokrywa koszty materiałów konferencyjnych i wyżywienia: 100 zł/os
kwotę prosimy przesłać na konto Uniwersytetu Łódzkiego Bank Polska Kasa Opieki S.A. II O/Łódź nr: 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436 z dopiskiem: Nowa Polityka Miejska+ Imię i Nazwisko
Uwaga, w przypadku płatności z osobistego konta bankowego, aby otrzymać fakturę na instytucję delegującą w tytule przelewu dodatkowo prosimy dopisać nazwę i NIP organizacji.

Opłata za publikację: 492 zł/artykuł, kwotę prosimy przesłać na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi PKO BP I O/Łódź nr: 55 1020 3352 0000 1602 0106 9681
z dopiskiem: Nowa Polityka Miejska+ Imię i Nazwisko


Publikacja:
Nadesłane artykuły po uprzedniej recenzji opublikowane zostaną w CZASOPIŚMIE NAUKOWYM POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ODDZIAŁ W ŁODZI pt.”STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO” (lista B, MNiSW: 4 pkt)

Ważne terminy

 • 13 listopada 2015 - termin nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktem referatu i uregulowania opłaty konferencyjnej
 • 7 grudnia 2015 - termin konferencji i nadsyłania pełnych tekstów

Zgłoszenia

Program ramowy

7 grudnia 2015

9.00 – 9.45

Rejestracja

budynek T 
piętro IV

9.45 – 10.00

Otwarcie konferencji

sala T-401

10.00 – 11.30

I. Sesja – Nowa Polityka Miejska
przewodnicząca: prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz

sala T-401

11.30 – 12.00

II. Sesja plakatowa – Miasto z różnych perspektyw

budynek T 
piętro IV

12.00 – 13.30

III a Sesja – W kierunku odnowy miast 
przewodniczący: prof. dr hab.
Andrzej Klasik

sala T-401

III b. Sesja –  Zrównoważony rozwój miast i partycypacja społeczna
przewodnicząca: prof. dr hab. Irena Pietrzyk

sala T-006

13.30-14.30

Obiad,

sala T-301

14.30-16.00

IV sesja - Nowa Polityka Miejska – praktyka
przewodniczący: prof. dr hab. Florian Kuźnik

sala T-401

16.00-16.45

Podsumowanie konferencji

 sala T-401

 

Program szczegółowy i streszczenia

program i streszczenia do pobrania

 

Sesje referatowe

Udział w sesji referatowej jest czynną formą uczestnictwa w konferencji. Wygłoszony komunikat konferencyjny zwraca uwagę i zachęca do dyskusji na temat kluczowych problemów badawczych lub praktycznych opisanych szerzej w artykule. Czas wypowiedzi jest ograniczony do 10 minut. Do dyspozycji mówców jest mikrofon, ekran oraz projektor podłączany do komputera lub cyfrowego rzutnika tekstu.

Prezentacja

Prezentacja zapisana w formacie pptx lub pdf powinna być dostarczona do organizatorów konferencji w przerwie przed rozpoczęciem danej sesji. 

Sesja plakatowa

Udział w sesji plakatowej jest czynną formą uczestnictwa w konferencji.  W trakcie sesji autor powinien przebywać w pobliżu plakatu, aby odpowiedzieć na pojawiające się pytania. Sesja plakatowa ma swobodny charakter, jednak zaleca się autorom przygotowanie 0,5 i 2 minutowych wypowiedzi oprowadzających po plakacie.

Plakat należy dostarczyć w dniu konferencji do punktu rejestracji uczestników.

Plakat

Plakat jest używany do przedstawienia wyników badań naukowych na konferencji. Struktura treści wynika z zasad prezentacji. W tekście stosuje się krótkie hasła i punkty często w formie równoważników zadań, zilustrowane zdjęciami, rysunkami lub grafikami. Typowe sekcje plakatu to:

 • wstęp (tło, kontekst, zdefiniowanie używanych akronimów)
 • cel, teza, hipoteza (główne pytanie i problem badawczy)
 • metody (krótki opis, diagram lub schemat blokowy)
 • wyniki (opis zebranych danych, tabele, możliwie duże schematy, wykresy i zdjęć z podpisami lub legendą)
 • podsumowanie (krótkie omówienie wyników, kluczowe wnioski, czy rezultat potwierdza hipotezę) oraz ew. otwarte pytanie do dyskusji (lub kolejnych badań)
 • bibliografia (tylko kluczowe 3 pozycje)
 • informacje dodatkowe/podziękowania –  (osoby, instytucje, fundusze wpierające przeprowadzenie badań)

Rekomendacje techniczne:

 • format B1 (100x70cm) lub A1 (84,5x60cm) w układzie pionowym
 • technika wykonania dowolna – wydruk jednolity lub wyklejony z mniejszych elementów
 • liternictwo – nie więcej niż 2 kroje pisma, raczej proste, bezszeryfowe, ciemne na jasnym tle
 • zalecana wielkości pisma
  • tytuł 90-150pt pogrubiony – czytelny z 3-5 metrów
  • autor i afiliacja 36pt
  • nagłówki sekcji 36-54pt pogrubiony
  • tekst główny 28-32pt – czytelny z 1,5 metra
  • bibliografia i dodatkowe informacje 18-28 pt. 

Publikacja

Artykuł opisujący własne badania naukowe i wypływające z nich wnioski lub przegląd wniosków z wcześniejszych badań. Tekst oraz zdjęcia i grafiki będą drukowane jako czarno białe. Całość o objętości do 10 stron powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi wydawnictwa – szablon edytorski do pobrania. Artykuł powien być dostarczony w dniu konferencji.

Sekretariat konferencji

dr Beata Wieteska-Rosiak
mgr inż. Wiktor Wróblewski

tel./fax.: (+48 42) 66 55 750
e-mail: regionconf@uni.lodz.pl

Organizatorzy konferencji

 • Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska 
  ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
  90-214 Łódź

przy współpracy z 

 • Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Łodzi
  ul. Wólczańska 51
  90-608 Łódź 
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź