Poniedziałek, 2 sierpnia 2021, tydzień nieparzysty (31)
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Home

banner-gp-facebook.pngbanner-ekomiasto-facebook.png

2013: TERYTORIUM I WSPÓŁCZESNE DYLEMATY JEGO ROZWOJU

Polski

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA PROF. DR HAB. ALEKSANDRY JEWTUCHOWICZ
24-25 października 2013, Łódź 

Nawiązując do jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor, cykliczne spotkania regionalistów w Łodzi organizowane pod hasłem „Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów”, mając na celu wymianę poglądów, doświadczeń i efektów prac badawczych, tym razem poświęcone zostaną przede wszystkim zagadnieniu terytorium, zarówno w wymiarze semantycznym, jak i praktycznym znaczeniu tego słowa. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie cennym źródłem inspiracji do dalszej pracy twórczej zarówno w dziedzinie teorii jak i praktyki z zakresu rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej.

Podstawowe bloki tematyczne wytyczające charakter i kierunek dyskusji:

 1. Istota terytorialnego wymiaru rozwoju gospodarczego;
 2. Konkurencyjność i spójność regionalna;
 3. Sieci i systemy w rozwoju terytorium;
 4. Środowiska przedsiębiorczości;
 5. Innowacyjność i kreatywność miast i regionów;
 6. Polityka miejska i smart cities.
Opłata konferencyjna wynosi 850 złotych za osobę. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienie podczas konferencji, udział w uroczystej kolacji a także koszt przygotowania publikacji. Opłata nie uwzględnia kosztów zakwaterowania. Organizatorzy w terminie późniejszym (w czerwcu 2013 roku), prześlą uczestnikom konferencji listę hoteli w centrum Łodzi oraz dokonają stosownych rezerwacji.

TERMINY:

 • 15 listopada 2012 - termin nadsyłania kart zgłoszeń;
 • 15 grudnia 2012 - termin nadsyłania referatów oraz uregulowania opłaty konferencyjnej.

English

JUBILEE CONFERENCE OF PROFESSOR ALEKSANDRA JEWTUCHOWICZ
24-25 October 2013, Lodz, Poland

Referring to the jubilee of 40 years of scientific work of Professor Aleksandra Jewtuchowicz, the cyclical conference of regional scientists in Łódź organized under the theme „Knowledge, Innovativeness, Entrepreneurship and Regional Development” which aim is to share ideas, experience and research results, this time will be devoted primarily to the issue of territory, both in semantic and practical sense of this term. Organizers hope that the conference will be a valuable source of inspiration for further creative work in both theory and practice in the field of regional development, regional policy and spatial economy.

The topic of the conference covers the following basic thematic blocks:

 1. The essence of territorial dimension of the economic development;
 2. Regional competitiveness and cohesion;
 3. Networks and systems in development of the territory;
 4. Entrepreneurship milieux;
 5. Innovativeness and creativeness of cities and regions;
 6. Urban policy and smart cities.
Payment for the participation in the conference is 200 euro per person. The conference fee covers the costs of conference materials, meals and special supper as well as the costs of publication. The conference fee does not include the costs of accommodation. At a later date (in June 2013) the organizers will send the participants of the conference the list of hotels in the centre of Łódź and will make appropriate reservations.

DATES:
 • 15 November 2012 - deadline for sending the applications;
 • 15 December 2012 - deadline for payment and sending the papers.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź